ถอดชื่อรหัสกรรม

หน้าแรก   ชื่อรหัสกรรม   ดูดวง   ดวงความรัก   คู่แท้คู่เทียม  

รหัสกรรมแบบละเอียด   บูชาครู 219 บาท

ท่านสามารถตรวจสอบชื่อดีหรือร้ายโดยการส่งชื่อนามสกุล(ที่ใช้ในปัจจุบัน)ที่สะกดเป็นภาษาไทย ส่วนนามสกุลท่านจะใช้อะไรก็ได้สำคัญที่ชื่อค่ะ เพราะคนสมัยโบราณไม่มีนามสกุลค่ะ โดยส่งมาที่ toopantiga@gmail.com แต่ก่อนส่งท่านควรโอนค่าบูชาครูมาก่อนค่ะ รายละเอียดค่าบูชาครู คลิกค่าบูชาครู 219 บาท ท่านจะได้รับคำตอบไม่เกิน 24 ชม.ค่ะ

ชื่อนั้นมีความสำคัญยิ่งนัก สามารถบ่งชี้ชะตาชีวิตได้ไม่น้อยกว่า การดูดวงชะตา ชื่อของแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่มีที่มาจากตัวอักษรที่เป็นดวงดาวมาเรียงรายกันจนเป็นชื่อที่ใช้อยู่ จึง ทำให้แยกแยะได้ว่า ชีวิตนั้นมีความเป็นมาอย่างไรจากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตแม้จะสิ้นชีวิตไป แล้วชื่อนั้นก็ยังส่งผลอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง......ชื่อที่ดีจะทำให้ชีวิตประสบ ความสำเร็จ  มีความก้าวหน้า มีความสุขสบาย มีฐานะที่มั่นคง มีโชคลาภ มีความรักที่สดใส มีสุขภาพที่แข็งแรง ชื่อจึงเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ แต่ทุกครั้งที่คิดจะเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อจะต้องมีผู้รู้จริง โดยใช้หลักวิชากำลังดาวเป็น ดวงดาวที่ระบุในดวงชะตาของแต่ละท่านว่าดีหรือร้ายอย่างไร ซึ่งอักษรที่ใช้ แต่ละตัวในชื่อนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ถ้าในชื่อมีอักษรที่ส่งผลในร้ายใน ดวงชะตา แต่ได้นำมาตั้งชื่อ ถือว่าชะตาของท่านนั้น จะพบกับเรื่องราวที่ทำให้เกิดอุปสรรค สูญสิ้น ไม่ว่าเป็นเรื่องความรัก การเงิน การงาน การที่เราจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ นั้น ชื่อ ที่ใช้อยู่เป็นเรื่องที่สำคัญ กับการดำรงชีวิตอย่างมาก เพราะถ้าเราสามารถเลือกอักษรให้ถูกต้องตามดวงชะตา หรือตามดวงดาวที่ระบุ มาว่า ท่านจะได้รับการส่งเสริม ได้รับโชคลาภ ทุกอย่างรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงาน การเงิน ความรัก ทดสอบ ชื่อของท่านว่าดีหรือร้ายด้วยศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าชื่อของคุณนั้น มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรแล้วท่านจะรู้ว่าชื่อนั้นสำคัญยิ่งนัก ท่านจะเป็นผู้โชดดีที่รู้ถึงข้อบกพร่องของชื่อที่ท่านใช้อยู่ ด้วยวิธีที่เรียกว่า “ธูปกำลังดาวหนึ่งเดียวในโลกดังนั้นท่านจำเป็นต้องรู้ว่า “อันตรายจากการเปลี่ยนชื่อและ “อันตรายจากการตั้งชื่อนั้น คือเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ว่าทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก

หมายเหต ชื่อที่ท่านใช้ต้องเป็นชื่อปัจจุบันและสะกดชื่อเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ ถ้าพิมพ์ชื่อผิดคำทำนายกำลังดาวของชื่อจะเปลี่ยนไป..อาจารย์ใช้หลักกำลังดาวไม่ใช้หลักของเลขศาสาตร์ค่ะ..

ขอบคุณค่ะ....ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก