ลงบทความวันที่ 3 ธ.ค.53  เวลา 06:38     หน้าแรกพรหมเทวะ

วันเกิด   เปิดใจคุณ ..ของคนเกิดวันที่1
 
"คนเกิดวันที่ 1  ของทุกเดือน เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเชื่อความคิดของตัวเองเป็นอย่างยิ่ง  หยิ่งและพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ตนเองเชื่อ "

 แม้ว่าโลกทั้งโลกอาจไม่เห็นด้วย ปกติคนเกิดวันที่1 ชอบเป็นผู้นำมากกว่าเป็นผู้ตาม  และหากต้องเป็นผู้ตาม  สิ่งใดๆที่มอบหมายให้คนเกิดวันที่1 ทำ  เขาหรือเธอก็ต้องได้สิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างที่ผู้อื่นไม่สามารถก้าวก่ายได้  นั่นแหละจึงทำให้คนเกิดวันที่ 1 รู้สึกพึงพอใจ  หากเป็นในทางกลับกัน  คนเกิดวันที่ 1 จะรู้สึกไม่สบายใจและอาจวางมือเอาดื้อๆ   สำหรับคนเกิดวันที่1  ให้เกียรติและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่มาก่อนสิ่งใดทั้งหมด  คนเกิดวันที่1เต็มไปด้วยความคิดและพลังในทางสร้างสรรค์
มันสมองของคนเกิดวันที่1 นั้นมักคิดนึกฝันมากกว่าปฏิบัติ  ความคิดไม่เคยหยุดนิ่ง   และมักแสวงหาการยอมรับจากบุคคลอื่น
คนเกิดวันที่1 มักเห็นใจผู้ที่อ่อนด้อยกว่าตนเสมอและพร้อมแบกรับภาระของผู้อื่น   มักมองโลกในแง่ดี  และบางครั้งก็เจ็บปวดกับการมองโลกในแง่ดี   คนเกิดวันที่1  โกรธง่ายหายเร็ว  เพียงแค่เอ่ยคำขอโทษ 
คนเกิดวันที่1พร้อมที่จะให้อภัย  ธรรมชาติคนเกิดวันที่1 มักไว้วางใจกับผู้อื่น  แต่หากไว้ใจล่ะก็ .....หมดใจ

ในเรื่องความรัก
คนเกิดวันที่1 เป็นคนรักที่แสนรู้ใจ  และมักทำตัวโดดเด่นในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะคำพูด  คนเกิดวันที่1 อาจละเลยต่อคนรักของตนและดิ้นรนไปไขว่คว้าสิ่งใหม่  พร้อมที่จะผจญกับสิ่งท้าทายอยู่เสมอ
วิธีทำให้คนเกิดวันที่1 เป็นคู่รัก ก็คือ  ต้องคล้อยตาม และเข้าใจเสมอ
ห้ามแสดงความหึงหวง  คนเกิดวันที่1  จะให้ความสำคัญกับคนรักที่รู้ใจ
เป็นทั้งเพื่อนและคนรักในเวลาเดียวกัน  ที่สำคัญถ้ารักจะเป็นคนรักของคนเกิดวันที่1  ท่านจำเป็นต้องเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่อ่านอย่างไรก็ไม่จบ
มีบางตอนซึ่งอาจคาดเดาได้บ้างและบางตอนก็ยากที่จะคาดเดา  เท่านั้นแหละคนเกิดวันที่1 ที่ว่าแน่ก็แพ้แก่ความรักวันยังค่ำ....

วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่1 ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 1/4/10/13/19/22/28/31 จัดเข้าเป็นพวกเดียวกัน
อาจมีความขัดแย้งกันบ้างเพราะความเหมือน
แต่ความเข้าใจกันจะคลี่คลายให้กลมกลืนกันได้ดี
เลขวันเกิดที่สอดคล้องและเสริมส่งกันก็คือ
ผู้ที่เกิดในวันที่ 2/7/11/16/20/25/29 ของทุกเดือน....


ด้วยรักและปราถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
Master  Antiga  Ariyachawul

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga