ลงบทความวันที่ 3 ธ.ค.53  เวลา 06:39     หน้าแรกพรหมเทวะ

วันเกิด   เปิดใจคุณ..ของคนเกิดวันที่2

    "เพราะโลกมีกลางวันและกลางคืน"
  คนเกิดวันที่ 2 ของทุกเดือน
จึงเหมือนอีกด้านหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับคนเกิดวันที่1 
ถ้าคนเกิดวันที่1 คือ คนที่ห้าวหาญกล้าคิดกล้าทำ  คนเกิดวันที่2 คือ
คนที่สุภาพอ่อนโยน  รู้จักคล้อยตามและสนองตอบต่อความคิดใหม่ๆ
ได้เป็นอย่างดี  คนเกิดวันที่2 เป็นอ่อนไหว  เป็นคนช่างฝัน  ช่างจินตนาการ  ซึ่งบางครั้งก็มากจนเกินเหตุ  มักกลัวนั่น กลัวนี่
ไปสารพัด  กลัวการพลัดพรากสูญเสียจากสิ่งที่รัก  กลัวจะไม่ได้ในสิ่งที่หวัง  กลัวลำบากยากจน  กลัวสิ่งที่มองไม่เห็น  กลัวสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
ชอบเก็บงำความนึกคิดของตนไว้คนเดียว  ในขณะเดียวกันก็ชอบล้วง
ความลับของคนอื่น  ธรรมชาติของคนเกิดวันที่2 รักในศิลปะและความงาม  โรแมนติกเป็นเลิศ    คนเกิดวันที่2 ชอบแสวงหาความรักและความมั่นคงในการมีชีวิตแน่นอน    คนเกิดวันที่2 เชื่อในการอยู่ร่วมกันมากกว่าการพลัดพราก  นั่นเป็นเหตุผลที่คนเกิดวันที่2 ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก    ครอบครัวและบ้าน คือทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้ว่าคนเกิดวันที่2 ชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ  แต่เดินทางเพียงเพื่อเติมประสบการณ์และเพื่อทำให้บ้านมีความหมายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
คนเกิดวันที่2  ไม่ชอบการพนัน  ชอบที่ทำงานมากกว่า.....

ในเรื่องความรัก
คนเกิดวันที่2  ช่างอ่อนโยน  รู้จักเอาอกเอาใจ  แต่ขี้หึง  บางครั้งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ระหว่างคู่รัก  และคนเกิดวันที่2 รักพ่อแม่ของตนเองมากจนบางครั้งการก้าวก่ายในชีวิตรักอาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆ
ปัญหาหลักของคนเกิดวันที่2 ก็คือ พวกขี้กังวล  กังวลไปได้สารพัน
จู้จี้จุกจิกในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าเป็นการแต่งกาย  เครื่องประดับ  เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ  ทำให้คู่รักรำคาญบ้าง
การเป็นคนรักของคนเกิดวันที่2 เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังพิเศษในแง่ของการดูแลจิตใจ  คนเกิดวันที่2 ไม่แสดงออกมาตรงๆว่าคิดและรู้สึกอะไร
คนรักต้องใช้ความสามารถและสัญชาตญาณสังเกตเอาเอง
หากใครเป็นคนรัก ต้องการความรักที่ดีจากคนเกิดวันที่2
สิ่งที่คนเกิดวันที่2 ก็คือ  ความมั่นคง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวัตถุหรือจิตใจ   ถ้าไม่ได้ทั้งสองอย่างขออย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังดี...

วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่2 ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่ 2/11/20/29 จัดเข้าเป็นพวกเดียวกัน
อาจมีปัญหาเพราะความจุกจิกของทั้งสองฝ่ายในบางส่วน
แต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้เสมอ
เลขวันเกิดที่ช่วยเสริมพลังให้เข้มแข็ง  มั่นคงขึ้น
ก็คือ ผู้ที่เกิดในวันที่ 7/16/25
และ เลขวันเกิดที่กลมกลืนกันและกันก็คือผู้ที่เกิดในวันที่1/4/10/13/19/22/28/31


ด้วยรักปราถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
Master  Antiga  Ariyachawul

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga