ลงบทความวันที่ 3 ธ.ค.53  เวลา 07:13     หน้าแรกพรหมเทวะ

วันเกิด   เปิดใจคุณ ..ของคนเกิดวันที่ 31

“ฉันพบตัวฉันลำพังอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย...”
ความสงบแบบคนเกิดวันที่30เป็นความสงบแบบสันโดษ
แต่ความโดดเดี่ยวของคนเกิดวันที่31 เป็นการปลีกวิเวกในวิถีส่วนตัว
หากเราพิจารณาคนเกิดวันที่31แต่เริ่มแรก  เราต้องมองไปที่ธรรมชาติรักอิสระและความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากมายก่อนสิ่งแรก
คนเกิดวันที่31มักเหลือเพื่อนที่เจ้าตัวเลือกคบหาอยู่น้อยคนและกิจกรรมที่เข้าร่วมด้วยก็เลือกแต่นิสัยใจคอที่ถูกใจเท่านั้น 
สิ่งที่คนเกิดวันที่31 ทุกข์ทรมานใจอย่างมากก็คือ ความเดียวดายที่ยากจะยอมรับ  มักเป็นคนสมถะและสันโดษอย่างแท้จริง
 อาจเข้าร่วมสังคมเป็นบางครั้ง  และมักวางตัวที่ผู้คนไม่กล้าเข้ามารบกวน และเป็นผู้ฟังที่นิ่งเงียบ   คนเกิดวันที่31 บางคนมีพื้นฐานที่ร่ำรวยอยู่เป็นทุนเดิม
และอาจให้การสนับสนุนกองทุนต่างๆ  บางคนที่ไม่ร่ำรวยก็พึงพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่ตนมี  บางรายก็อาจสละชีวิตทางโลกมุ่งแสวงหาธรรม  และมักประสพผลที่น่าพอใจ....


ในเรื่องความรัก
ความรักของคนเกิดวันที่31 มีความรักอยู่สองแบบใหญ่ๆ  ก็คือ รักแบบทุ่มเททั้งชีวิต  จิตใจ  เสียสละให้ได้ทุกอย่าง  เว้นไว้แต่ความเป็นส่วนตัวเท่านั้น
 กับความรักแบบที่เมตตา  เอื้ออาทร ห่วงใย ตามสมควร 

วันเกิดที่เข้ากับคนเกิดวันที่31ได้ดีก็คือ....
ผู้ที่มีวันเกิดในวันที่  1/4/10/19/11/16/22/25/28 พวกเดียวกัน อาจมีความขัดแย้งอยู่บ้างเพราะความเหมือน
 แต่ความเข้าใจจะช่วยให้คลี่คลายให้กลมกลืนกันได้ดี  ....


ด้วยรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga