ลงบทความวันที่ 27 ธ.ค.53  เวลา 06:25     หน้าแรกพรหมเทวะ

 

ธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก  ....เลือกของขวัญที่ถูกใจในปี2556(2013)....ของคนเกิดราศีมังกร
(เกิดช่วง 16มกราคม – 15กุมภาพันธ์)

เลือกของขวัญที่ถูกใจ ให้หนุ่มราศีมังกร..

หนุ่มราศีมังกรรักการเป็นผู้นำ  จึงต้องอาศัยบทบาทสำคัญของหนุ่มราศีมังกรอยู่ใน
ตำแหน่ง ยศศักดิ์  เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด  แต่ที่รู้ๆต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  คุณภาพ เช่น
เครื่องลายคราม
เป็นการแสดงถึงคุณค่าของฐานะ  ยศศักดิ์หลักฐานของผู้รับ  และผู้ให้มีเจตจำนง
เพื่อเสริมความสง่าให้กับผู้รับเป็นอย่างยิ่งเครื่องลายครามเป็นงานวิจิตรศิลป์
ที่หมายถึงเกียรติยศ  แสดงความเคารพภักดีกับผู้ทรงเกียรติได้ดีที่สุด
เครื่องปั้นดินเผา  (สวยงาม)
เป็นงานฝีมือที่วิจิตรศิลป์อีกอย่างหนึ่ง  เสริมให้หนุ่มราศีมังกรกระตือรือร้น  ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมที่ค้างเอาไว้  ไมว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะสำเร็จได้ดีนั้น  ผู้ให้ต้องการให้เจริญ
ก้าวหน้า  ปราถนาดี
งานโบราณชิ้นใหญ่ๆ
เช่น รูปภาพวังโบราณ  เมืองโบราณ  ภาพย้อนอดีต  ไม่ว่าจะเป็นงานวาดเขียน  ปั้น  หรือการให้สี   ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หนุ่มราศีมังกรชอบมากที่สุด  เพราะหมายถึงความยิ่งใหญ่
คิดถึงอดีตที่เคยยิ่งใหญ่  มาบัดนี้ต้องเร่งมือต่อไป เพราะคนเคยคิดการใหญ่อยู่แล้ว
ผู้รับภาคภูมิใจ  ผู้ให้รู้คุณค่าของผู้รับเป็นอย่างดี และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
รูปภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ
ผลงานที่เคยแสดงความยิ่งใหญ่มาจากประวัติศาสตร์  จะทำให้หนุ่มราศีมังกรชอบมากที่สุด  เพราะถือว่าตนเองจะต้องยิ่งใหญ่ได้เท่าคนคิดการใหญ่  มักจะชอบรูปภาพใหญ่ๆ
และความหมายยิ่งใหญ่  ผู้ให้เข้าใจอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของผู้ให้เสมอ
รูปภาพสัตว์มหาอำนาจ
เป็นสิ่งที่หนุ่มราศีมังกรชอบมากที่สุด  เพราะเป็นความหมายแห่งความเป็นผู้นำ
เช่น  สัตว์มหาอำนาจทางบกนั้น คือ  เสือ  สัตว์มหาอำนาจทางน้ำ คือ มังกร
สัตว์มหาอำนาจอื่นๆ เช่น  ช้าง  สิงโต  หรือพญาเทพต่างๆ จะเป็นเรื่องของม้า 8 ตัว
คางคก 3ขา  หรือพญาหงส์  ล้วนหมายถึงอำนาจในด้านต่างๆ นั่นคือต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์ความยิ่งใหญ่ของตนเอง
เครื่องประดับบ้านที่หมายถึงอำนาจ
จะเป็นงาช้าง  โต๊ะมุก  โต๊ะขาสิงโต  เสืออยู่หน้าบ้าน  สิงโตหน้าห้องทำงาน
นกกระเรียน  นกยูง  หงส์ฟ้า  พญาอินทรีย์  พญาครุฑ  แสดงถึงอำนาจทั้งสิ้น
สิ่งเหล่านี้หนุ่มราศีมังกรชอบมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่า  “ข้าเกิดมาใหญ่”


เลือกของขวัญที่ถูกใจ ให้สาวราศีมังกร..
สาวราศีมังกรรักการเป็นผู้นำ เพราะเกิดมาเป็นผู้นำ  คิดแต่การใหญ่คิดการเล็กไม่เป็น
การเลือกของขวัญของสาวราศีมังกร จึงควรเลือกของมีคุณค่า และคุณภาพ เช่น
เครื่องประดับบ้าน
ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและวิจิตรศิลป์  เช่น เครื่องลายคราม  เครื่องถม  เครื่องทองเหลือง
เครื่องเป็นชุดเป็นเซ็ต  หรือเป็นเซรามิคเกรดเอได้ทั้งหมด  ผู้รับจะภูมิใจในตัวผู้ให้เป็นอย่างดี  ถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจผู้รับลึกซึ้งในการที่จะคบหาสมาคม
เครื่องแต่งกาย
หากจะเลือกเครื่องแต่งกายให้กับสาวราศีมังกรต้องดูแล้วหายาก  มีคุณภาพ
มีราคา  รูปแบบไม่ซ้ำใคร  เช่น  เสื้อผ้าโบราณทอมือ  ผ้าไหม  ล้วนแต่เป็นงานฝีมือ
อย่างดี   ถ้าหากเป็นเครื่องประดับต้องค่อนข้างแพง  เช่น  เพชร  พลอยต่างๆที่หายาก
การเลือกภาพงานฝีมือ
ภาพงานฝีมือ  หมายถึงวาดมาจากฝีมือของนักศิลปะชื่อเสียงโด่งดัง  ภาพนั้นต้องเป็นภาพชิ้นเอกสำคัญและไม่มีใครเหมือน  ยิ่งเป็นภาพที่แสดงถึงอำนาจ  ยิ่งมีความหมายที่ดี  เช่น  ภาพมังกร  ภาพช้าง 3 เศียร  ภาพเสือ  สิงโต หรือเซียนต่างๆ  เช่น ม้าเซียน  ปลามังกร  นกยูง  ภาพที่เป็นมงคลเหล่านี้ช่วยทำให้สาวชาวราศีมังกรมีความพึงพอใจยิ่งนัก เพราะหมายถึงอำนาจ  หรือนางพญาทั้งสิ้น  ก็ต้องเป็นสาวที่มีอำนาจ  มีวาสนาสูงสง่าผู้ให้เข้าใจมากที่สุด
ภาพเสือ  หมายถึง ผู้หญิงที่ต้องการความยิ่งใหญ่  มีพละกำลัง  อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญ
ผู้ให้ส่งเสริมความยิ่งใหญ่ให้กับผู้รับ
ภาพสิงโต  หมายถึง  ผู้หญิงที่ชอบมีอำนาจ  ชอบสั่งการและควบคุมลูกน้องบริวาร
ต้องการให้ลูกน้องบริวารอยู่ในความควบคุมดูแลอย่างดี
ภาพนกยูง  หมายถึง  ผู้หญิงที่ต้องการสูงสง่าไม่ต้องการให้ใครแตะต้องได้ง่าย  สูงศักดิ์ด้วยยศศักดิ์และหลักฐานพรั่งพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ  เป็นการให้แบบยกย่องและเทิดทูน
ภาพมังกร  หมายถึง  ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่  ควบคุมอำนาจหลายๆด้านและเป็นผู้หญิงที่ฉลาด
แก้ไขสถานการณ์ได้ทุกเหตุการณ์  มีประสบการณ์มากมายและมีเมตตาธรรม  คุณธรรมครบถ้วน  เป็นการให้เกียรติยอมรับในการเป็นสาวผู้เรืองอำนาจ
ภาพเซียนต่างๆ  หมายพึง  ผู้หญิงราศีมังกรที่ใฝ่ธรรม  หรือปฏิบัติตนในสายธรรม
เจริญทางฝ่ายธรรมะ  มีเมตตาธรรมและมีจริยธรรมอย่างครบถ้วน...


เคล็ดลับ ของคนเกิดราศีมังกร ......แต่เป็นสิ่งที่ไม่ลับ
คนเกิดราศีมังกร  มักคิดการใหญ่  การเล็กไม่คิดและไม่ชอบ  ไม่นิยมสิ่งของเล็กๆน้อยๆ
หรือสิ่งที่ดูแลแล้วไม่มีคุณค่า  ไม่มีประโยชน์  ไม่มีคุณค่าด้านใดได้เลย  ไม่ควรเลือกสิ่งนั้นไปให้ 

คนเกิดราศีมังกร เป็นคนใจกล้า  ใจถึง  กล้าได้กล้าเสีย  การที่ใครๆกล้าเลือกของที่มีคุณค่า มีประโยชน์  เลือกอย่างตั้งใจแล้ว  ถือว่าเข้าใจตนเองมากที่สุด  จะเก็บเอา
ไว้ในใจเสมอ 
คนเกิดราศีมังกรเป็นคนฉลาด  ดังนั้นความหมายของสิ่งที่ให้หรือการคัดเลือก
อย่างตั้งใจนั้นไม่พ้นสายตาและความรู้สึกของผู้รับแบบคนเกิดราศีมังกรแน่นอน
อย่างไรผู้ให้เป็นบุคคลพิเศษเสมอ....


ด้วยรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจ
Master  Antiga  Ariyachawul

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga