ลงบทความวันที่ 15 มิ.ย.51  เวลา 12:02     หน้าแรกพรหมเทวะ

 

Aura

Aura : ออร่าสำคัญอย่างไร

       Dr. Harold Burr แห่ง Yale University ได้ค้นพบในปี ค.ศ.1940 ถึงชีวิตของมนุษย์ขณะเริ่มปฏิสนธิ “ออร่า” (Etheric Body) จะเกิดขึ้นก่อน ออร่าที่เกิดขึ้นเริ่มแรกนี้จะเป็นตัวกำหนดและควบคุมให้เกิดการสร้างอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ หรืออาจเรียกได้ว่า ออร่าควบคุมอวัยวะ
 
          แพทย์หญิง Shafica Karagulla เป็นจิตแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางระบบประสาท (Neuropsychiatrist) เรียนจบจากอังกฤษ ไปทำงานอยู่ในแคนาดา และนิวยอร์ค ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับจิตของมนุษย์ เป็นเวลา 12 ปี ร่วมกับเพื่อนชื่อ Dora Van Kunz ผู้มีพลังจิต และมีตาทิพย์ (Clairvoyance) ซึ่งได้รับการยอมรับระดับโลก โดยใช้ “พลังจิต” สำรวจตรวจสอบความผิดปกติของร่างกาย ส่วนแพทย์หญิง Karagulla จะใช้หลักการแพทย์ปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลทางการแพทย์ และทั้งสองท่าน ได้บทสรุปร่วมกันว่า โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของเรา (กายหยาบ หรือกายเนื้อ) แท้ที่จริงแล้วเริ่มแรกจะเกิดที่ “ออร่า” (กายละเอียด หรือ กายทิพย์) ก่อน หากไม่ได้รับการบำบัดชะล้าง และมีมูลเหตุปัจจัยต่างๆ ไปสนับสนุน ก็จะแทรกซึมลึกลงไปสู่กายเนื้อ ถึงอวัยวะต่างๆ ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ไม่สบาย และก่อเกิดโรคต่างๆ ขึ้น
(ข้อมูลจากหนังสือ The Chakrasand Human Energy Field)
 
          Dr. Joe H.Slate เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ออร่า” ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง มีผลงานด้านพลังจิตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นปรมาจารย์ที่มีผลงานมากมาย และเป็นที่ปรึกษาแก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย Athens State University, Alabama เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันปรจิตวิทยา ฯลฯ และท่านเป็นผู้แต่งหนังสือ Aura Energy for Health Healing & Balance และหนังสือ Projection & Psychic empowerment
 
          Dora Van Gelder Kanz ได้แต่งหนังสือชื่อ “The Personal Aura” ได้กล่าวถึง ออร่าของแต่ละบุคคล ทั้งที่เป็นปกติ และป่วยเป็นโรค
 

          Dr. Shafica Karagulla M.D. และ Dora Van Gelder kunz ได้แต่งหนังสือ “The Chakras and the Human Energy Fields" กล่าวถึงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของระบบพลังสุขาวดี

 

บทความจาก สถาบัน PhD

ดร.เบิร์ธ ณ ภัทรดิศ  สุริยกมลจินดา

สมาชิกสมาคมนักสะกดจิตแห่งสหรัฐอเมริกา

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga