ลงบทความวันที่ 15 มิ.ย.51  เวลา 12:10     หน้าแรกพรหมเทวะ

จิต : เปลี่ยนความเหมือนให้แตกต่าง

อัฐิของพระอรหันต์ และสามัญชน (ปุถุชน)
ต่างก็เป็นธาตุดิน ชนิดเดียวกัน
แต่อัฐิของปุถุชน ทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้ ...เพราะ
จิตของพระอรหันต์...เป็นจิตที่บริสุทธิ์
มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตน
อัฐิท่าน...จึงกลายเป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสิ้น
รวมทั้งพระอนาคามี ที่สามารถเข้าจตุตถฌานได้
มีกำลังฌานแก่กล้า ก็สามารถฟอกธาตุได้
 
          อัฐิของปุถุชนแม้เป็นธาตุดิน แต่จิตเต็มไปด้วยกิเลส
          ไม่มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้
 
พระอรหันต์ ต่างจากมนุษย์ที่จิตใจที่บริสุทธิ์นั้น
เพิ่มความประเสริฐและอัศจรรย์
จนไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมาเทียบได้เลย
เป็นจิตที่ชาวโลกทั้งหลายควรเคารพบูชา
ปาฎิหาริย์แห่งพลังอำนาจจิต
พิชิตทุกสรรพสิ่ง...
 
พลังจิต...  แปรเปลี่ยนสิ่งธรรมดา...ให้เป็นสิ่งวิเศษ...
              แปรเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดา...ให้เป็นชีวิต...ที่ไม่ธรรมดา

              ไม่เชื่อ! ก็...เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้!

 

บทความจาก สถาบัน PhD

ดร.เบิร์ธ ณ ภัทรดิศ  สุริยกมลจินดา

สมาชิกสมาคมนักสะกดจิตแห่งสหรัฐอเมริกา

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga