ลงบทความวันที่ 9 ก.ค.51  เวลา 14:56     หน้าแรกพรหมเทวะ
เซียมซีบอกชะตาชีวิต.....
โดยธูปพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลก
อันติกา อริยชวัล
 
            วันหนึ่ง อาจารย์ได้เสี่ยงเซียมซีที่หลวงพ่อโสธร อาจารย์ได้พบผู้หญิงคนหนึ่ง เธอก็มาเสี่ยงเซียมซีเพราะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจในครอบครัว และผู้หญิงคนนั้นได้พูดคุยกันถึงเรื่องความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ของคำทำนายโชคชะตาจากเซียมซีหลวงพ่อโสธร
                ลูกศิษย์ทุกคนต่างก็เล่าว่ามีความแม่นยำและเป็นที่พึ่งทางใจในการตัดสินใจคิดทำการอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ในเรื่องนี้ก็คงแล้วแต่ว่าใครมีประสบการณ์มาอย่างไร
                หลังจากที่ได้พูดคุยแล้ว อาจารย์จึงได้มาดูเรื่องของเซียมซี ก็พบว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อย คำว่า เซียมซี เป็นคำภาษาจีน เมื่อแยกคำแล้ว คำว่า เซียม บางคนก็แปลว่า เขียนสิ่งลี้ลับ บางคนก็แปลว่า แผ่นกระดาษแผ่นเล็กๆ ยาวๆซี แปลว่า บทกลอน แต่เมื่อรวมความแล้วก็จะได้ความหมายประมาณว่า บทกลอนสั้นๆ แบบแผ่นกระดาษ หรือในความหมายที่ตรงความจริงก็คือ บทกลอนที่บอกโชคชะตา
                อาจกล่าวได้ว่า เซียมซี เป็นเหมือนใบคำทำนายชีวิต ความเป็นอยู่ ครอบครัว การศึกษาเล่าเรียน การเลือกคู่ครอง หน้าที่การงาน สุขภาพ ฯลฯ
                ซึ่งเซียมซีมักเป็นของคู่ศาลเจ้าและวัดพุทธนิกายมหายานแทบทุกแห่ง เสมือนหนึ่งเป็นแหล่งที่พักพิงทางใจให้กับผู้คนที่กำลังสับสนกับชีวิตได้ใช้เป็นที่เสริมสร้างกำลังใจให้กับตนเอง
                การเสี่ยงเซียมซีนับเป็นโหราศาสตร์แขนงหนึ่ง เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีน อย่างน้อยก็กว่า 1,000 ปีมาแล้วในราวสมัยราชวงศ์ซ้อง
                การที่เซียมซีเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเข้ามาในสมัยใด แต่ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่า น่าจะเข้ามาในสมัยอยุธยาเมื่อคราวที่มีการนำกระถางธูปจีนเข้ามาในประเทศไทย ครั้นเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ก็มีการค้นพบหลักฐานแห่งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี โดยมีนายเปลี่ยน   แซ่ซ้อง เป็นผู้แปลเซียมซีจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
                เมื่อพูดถึงเซียมซี เราจะต้องนึกถึงสิ่งหนึ่งที่คู่กันกับเซียมซี นั้นคือ ติ้ว
                ติ้วส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้ไผ่บางๆ แต่ในปัจจุบันนี้บางแห่งทำเป็นพลาสติกก็มี ติ้วแค่ละอันจะมีหมายเลขกำกับเอาไว้ โดยแต่ละสถานที่จะมีจำนวนไม้ติ้วไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 9 36 หมายเลข   ติ้วทั้งหมดนี้จะรวมไว้ในกระบอกไม้ไผ่ที่เรียกว่า กระบอกติ้ว
                 เกี่ยวกับความเชื่อของคำทำนายในเซียมซีนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นสำคัญ บางคนก็เชื่อเต็มร้อย บางคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง บางคนก็ไม่เชื่อเลย
                แต่อาจารย์ว่าอย่างน้อยเป็นคำพยากรณ์ที่ช่วยให้จิตใจของคนเรามีที่พึ่งไม่มากก็น้อย
และอาจารย์ก็มักจะชอบไปยืนอ่านใบเซียมซีตามสถานที่ต่างๆ แต่ส่วนใหญ่อาจารย์มีหน้าที่อ่านใบเซียมซีและตีความให้กับญาติมิตรที่พากันไปเสี่ยงเซียมซี เมื่อรับใบเซียมซีมาพวกเขาอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าผลจริงๆ แล้ว ดีไม่ดีอย่างไร เพราะคำกลอนในเซียมซีบางใบกำกวมและต้องตีความพอสมควร
                โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบและเนื้อหาในใบเซียมซีมักเป็นบทกลอนที่มีความไพเราะ แฝงด้วยปริศนาธรรม บางฉบับก็บอกตรงๆ แบบฟันธงลงไป แต่ส่วนใหญ่จะบอกคำทำนายแบบอ้อมๆ ให้คิดเอาเอง
                และในใบเซียมซีใบเดียวกันมักจะมีคำทำนายทั้งดีและไม่ดีผสมกันไป เช่น อาจจะโชคดีเรื่องการเงิน แต่ไม่ดีในเรื่องของคู่ครอง ฯลฯ โดยรวมแล้วคำทำนายในใบเซียมซีก็มักจะเป็นการให้กำลังใจ เพราะคนเสี่ยงเซียมซีส่วนใหญ่มักจะมีความทุกข์ในใจอยู่แล้ว
                เนื้อหาของเซียมซีแต่ละใบ ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าล้วนเป็นไปในทางบวก เป็นการให้กำลังใจกับผู้เสี่ยงทายโดยขอให้ยึดมั่นในคุณธรรมพื้นฐานก็จะประสบกับความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน ซึ่งก็มักจะเปรียบเปรยกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นน้ำลำธาร รวมถึงฤดูกาลต่างๆ ฯลฯ
                หลายคนคิดว่า การเสี่ยงเซียมซีนั้นเป็นแค่การนั่งลงเขย่ากระบอกติ้ว จนมีไม้ติ้วอันหนึ่งตกลงมา แล้วดูเบอร์ที่ได้จากนั้นไปขอรับคำทำนายมาอ่านถ้าได้คำทำนายดีก็ชื่นใจพกใบเซียมซีติดตัวกลับบ้านด้วย แต่ถ้าได้คำทำนายที่ไม่ดีก็แก้กันไปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ไม่เอาใบเซียมซีกลับบ้าน แล้วต้องทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงให้วัด บริจาคทานเพื่อเป็นการสร้างกุศล ฯลฯ
                ที่จริงแล้วการเสี่ยงเซียมซีมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆ พอสมควร เริ่มตั้งแต่การมากราบไหว้สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้าในที่ต่างๆ เมื่อกราบไหว้แล้ว ก็มักจะลงท้ายด้วยการเสี่ยงทายเซียมซี
                การเสี่ยงทายเซียมซีจะให้สมบูรณ์นั้น ประการแรกคือต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ มีความมุ่งมั่นปรารถนาและตั้งใจที่จะทราบเรื่องราวความเป็นไปในอนาคต
                ประการที่สองคือ การตั้งจิตเสี่ยงอธิษฐาน เมื่อได้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นแล้ว ถ้าต้องการเสี่ยงเซียมซีก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
                ประการสุดท้ายก็คือ เมื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการตั้งจิตรำลึกถึงและแสดงความเคารพด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วจึงขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
                ในบางสถานที่นั้นหลังจากเสี่ยงเซียมซีแล้วจะมีการเสี่ยงด้วย ไม้ปวย อีกด้วย เพื่อดูว่าเซียมซีนั้นเป็นของตนหรือเป็นจริงตามนั้นหรือไม่
                ไม้ปวยมีลักษณะเป็นไม้รูปโค้งเสี้ยวพระจันทร์ 2 อัน ประกบกันได้คล้ายๆ ไม้กรับ โดยปกติจะมีสีแดง เราเรียกว่า ไม้คว่ำ ไม้หงาย โดยเมื่อหยิบไม้ปวยขึ้นมาเสี่ยงก็ให้อธิษฐานจิตว่าที่เซียมซีที่มาเสี่ยงมาเขย่าแล้วใช่ขอตนหรือไม่ จะประสบความสำเร็จตามใบเซียมซีหรือไม่
                จากนั้นจึงโยนไม้ปวยไปข้างหน้า เฉียงไปทางด้านขวามือ ผลของการโยนไม้ปวยหรือที่เรียนกันในภาษาจีนว่า ปัวะปวย จะเป็นการชี้ทางคือเป็นตัวชี้วัดว่าเซียมซีที่ได้ถูกต้องจริงหรือไม่ ซึ่งผลจะแสดงออกมา 1 ใน 3 ลักษณะ คือ
                ลักษณะแรก ไม้ปวยคว่ำทั้ง 2 อัน เรียกว่า อิมปวย ลักษณะที่สอง ไม้ปวยหงายทั้ง 2 อัน เรียนกว่า เอี๊ยงปวย ลักษณะที่สามไม้ปวยคว่ำ 1 อัน และหงาย 1 อัน เรียกว่า เซ้งปวย
                ถ้าเสี่ยงไม้ปวยแล้ว ตามธรรมเนียมถ้าผลออกมาเป็นอิมปวยหรือเอี๊ยงปวยถือว่าเซียมซีนี้ไม่ใช่ของเรา ต้องเสี่ยงเซียมซีใหม่ เพราะถ้าเซียมซีเป็นของเราจริงแท้ เมื่อโยนไม้ปวยก็ต้องปรากฎลักษณะเซ้งปวย คือคว่ำ 1 อัน หงาย 1 อัน
                ถ้าให้แม่นยำที่สุด ก็ต้องเสี่ยงไม้ปวยถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกต้องใช้เซ้งปวยคือหงาย 1 อัน คว่ำ 1 อัน และโยนครั้งสุดท้ายคืออิมปวยคือคว่ำทั้งหมด เซียมซีที่ได้จึงจะแม่น อ่านคำทำนายได้
                แต่บางแห่งเช่น หลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าถ้าไม้ปวยเป็นลักษณะหงายทั้ง 2 อัน ถือว่าฟรีไป ต้องเสี่ยงเซียมซีใหม่ ได้หมายเลขใดก็โยนไม้ปวยอีกครั้ง ถ้าเป็นลักษณะไม้ปวยคว่ำทั้ง 2 อัน ก็ถือว่าหลวงพ่อไม่ให้หรือว่าไม่ใช่เลขของผู้เสี่ยงทาย ต้องเสี่ยงเซียมซีใหม่ได้หมายเลขใดก็โยนไม้ปวยอีก ถ้าได้คว่ำอันหนึ่งหงายอันหนึ่งให้ถือว่าหลวงพ่อท่านให้แล้ว เลขเซียมซีนั้นเป็นของผู้เสี่ยง สามารถตรวจดูคำทำนายได้และถือว่าถูกต้องแม่นยำแล้ว
                สำหรับเรื่องความแม่นยำหรือความขลังในการเสี่ยงเซียมซีนั้นคงบอกยาก แต่นักพยากรณ์ท่านได้ยกตัวอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนนิยมไปเสี่ยงเซียมซี เช่น ที่ภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่งจะมีเซียมซีที่ต่างจากที่อื่นไม่ได้ใช้วิธีการสั่นกระบอกติ้ว แต่มีลักษณะเป็นกล่องโลหะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแปลกและมีแห่งเดียวในประเทศไทย ผู้เสี่ยงทายจะเขย่าและคว่ำลง แล้วจะมีติ้วหลุดออกมาหนึ่งอันคำพยากรณ์ที่เกิดจากการเสี่ยงเซียมซีของสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างจะแม่นยำ
          นอกจากนี้สถานที่ที่ผู้คนนิยมไปเสี่ยงเซียมซีก็มีอีกมากมายหลายแห่ง เช่น ศาลเจ้ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตฯ พาณิชยการพระนคร หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ เป็นต้น
                ที่สุดแล้วการเสี่ยงเซียมซีไม่ใช่เพื่อความงมงายในการเสี่ยงโชค คำทำนายในใบเซียมซีไม่ได้สอนให้คนงมงาย แต่เป็นการเสี่ยงทายเพื่อปลูกฝังกำลังใจให้เข้มแข็งขึ้น อีกทั้งมีสติเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาท ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทำสืบทอดกันมาแต่โบราณว่ากันว่าเป็นเครื่องเตือนสติได้ยิ่งกว่าคำพูดหรือคำเตือนของผู้รู้เสียอีก
                นอกจากนี้แล้วใบเซียมซีแต่ละใบยังบ่งบอกถึงความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ ซึ่งมักจะแสดงรายละเอียดแฝงอยู่ในคำกลอนของใบเซียมซีนั้นด้วย
เรื่องของการเสี่ยงเซียมซีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะอย่างไรก็แล้ว แต่อาจารย์ยังเชื่อว่าเรื่องของอนาคตนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เพราะสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม ทำแต่ความดีเรื่องหนักก็อาจจะผ่อนเป็นเบาก็ได้ 
พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga