ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 14:41     หน้าแรกพรหมเทวะ

พระอังคาร

พระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวทให้กระบือ 8 ตัวป่นเป็นธุลี ห่อด้วยผ้าสีแก้วเพทาย ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทวราชมหาบุรุษผู้เข้มแข็ง สีกายเป็นสีแก้วเพทาย อาภรณ์แก้วโกเมน วิมานสีทับทิม ทรงมหิงสา เป็นพาหนะ มีหน้าที่รักษา เขาพระสุเมรุ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

คัมภีร์ปุราณะ พรรณาว่า พระอังคารมีรูปร่างสูงใหญ่เอวลึก ผิวกายแดง ทรงเทพศัสตราหอก ศูล และกระบอง เถลิงอาสน์ราชการสร (ควาย) เป็นพาหนะประจำองค์ ทรงอาจหาญกล้าแข็งมีกำลังมาก เป็นเทพพระเคราะห์แห่งสงคราม

ตำราโลกธาตุ พระอังคารธาตุลม ผิวพรรณดำแดงแก่ก่ำ ชมพูชาติ ประดับเทพอาภรณ์แก้วโกเมนเอก ทรงขรราชเป็นพาหนะ (ลา) โคจรไปรับรัศมีพระอาทิตย์เป็นระยะที่6 แล้วเลยมาครองเป็นแหล่งต้นของธาตุลม จึงเป็นลมประลัยกัลป์ร้ายกาจ และทิศนี้เรียกว่า ทิศอาคเนย์ (อัคนี) คือธาตุลมที่มีสัญลักษณ์เป็นไฟลมกรด(อัสนีบาต)สามารถพัดผันเด็ดชีวิตอินทรีย์ให้แตกขาด

โหราศาสตร์  ยกย่องพระเคราะห์อังคารเป็นดาวขยัน ว่องไว กล้าหาญ ชาญชัย โลดโผน ดังตำนานโวหารพระเคราะห์ว่า “ดูกล้าขยัน ให้ดูดาวอังคาร” พระเคราะห์อังคารสถิตราศีธาตุไฟในเวลากลางคืน และสถิตราศีธาตุน้ำในเวลากลางวัน ดวงชะตามีดาวอังคารเด่นจะมีความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ใจเร็ว กล้าเผชิญ หาก ถ้าถูกเบียนด้วยพระเคราะห์ที่เป็นศัตรูต่อดาวอังคารในดวงชะตากำเนิด มักฉุนเฉียว มุทะลุ กิริยาหยาบ หูเบาสีของพระเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในทางเกิดศิริสวัสดิ์ให้แก่เจ้าชะตาโดยถืออาภรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตามโฉลกของพระเคราะห์อังคาร ต้องเป็นสีชมพู สีปูน สีกลีบบัว

พระเคราะห์เสวยอายุ

เทพพระเคราะห์มีหน้าที่รักษามนุษย์ที่เกิดมาโดยเข้าเสวยอายุ เป็นพระเคราะห์แรกตามกำลังของดาวพระเคราะห์นั้น แล้วพระเคราะห์อีก 7 ดวง ก็เข้าเสวยและแทรกเป็นลำดับ โดยวนทักษิณาวัฏฏ์(เวียนขวา) จนถึงอายุขัย

เกิดวันอังคาร 

พระเคราะห์อังคารเข้าเสวยตัวเอง 8 ปี

พระเคราะห์พุธเข้าเสวยอายุต่อ 17 ปี จนถึงอายุ 25 ปี

พระเคราะห์เสาร์เข้าเสวยอายุต่อ 10 ปี จนถึงอายุ   35 ปี

พระเคราะห์พฤหัสบดีเข้าเสวยอายุต่อ 19ปี จนถึงอายุ 54 ปี

พระราหูเสวยอายุต่อ   12ปี จนถึงอายุ 66ปี

พระเคราะห์ศุกร์เข้าเสวยอายุต่อ  21 ปี จนถึงอายุ  87ปี

พระอาทิตย์เข้าเสวยอายุต่อ  6 ปี   จนถึงอายุ  93ปี

พระเคราะห์จันทร์เข้าเสวยอายุต่อ  15ปี   จนถึงอายุ  108 ปี

พระเคราะห์อังคารจึงเวียนเข้าเสวยอีก เรียกว่า “เปลี่ยนมหาทักษา” ในระยะที่พระเคราะห์หมุนเวียนเข้าเสวยอายุนั้นยังมี

พระเคราะห์เข้าแทรกอีก บันดาลให้เกิดเคราะห์ดี เคราะหร้าย จึงควรสวดคาถารับส่งพระเคราะห์ 

(สวด 8 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์อังคาร)

พระเคราะห์อังคารเข้าเสวยอายุ บูชาปางพระเคราะห์ไสยาสน์ สวดคาถา

ฝนแสนห่า “ติ หัง จะ โต โร ถิ   นัง

ขอเทวานุภาพ ให้อำนวยความสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งมวลให้หายสิ้น

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga