ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 14:46     หน้าแรกพรหมเทวะ

พระจันทร์

พระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวทให้นางฟ้า 15 องค์ ป่นเป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีนวลประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทพบุตร มีผิวกายสีนวลผ่อง วิมานสีแก้วมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ

คัมภีร์ปุราณะ พรรณาว่าพระจันทร์เป็นเทพบุตรรูปงาม มีรัศมีกายขาวนวล ร่างเล็กสะโอดสะอง อาภรณ์แก้วประพาฬอย่างกษัตริย์ ประทับรถเทียมม้า 10 ตัว สีขาวดั่งดอกมะลิ นามนักษัตรนาถ(ผู้เป็นใหญ่แห่งดาวฤกษ์)เป็นเทพพระเคราะห์แห่งราตรีกาล

ตำราโลกธาตุ พระจันทร์ธาตุดิน ผิวผ่องเศวตพรรณสกาววาวประดับเทพอาภรณ์เพชรดีวิเชียรรัตน์ ทรงอัศวราชเป็นพาหนะ แม้โคจรไปรับรัศมีที่พระอาทิตย์เป็นระยะที่ 6 แล้ว ยังหาสมบูรณ์ด้วยกำลังไม่ ต้องเลยไปและวกกลับมารัศมีที่พระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งเป็นระยะที่14 แล้วครองธาตุดินทิศตะวันออกเป็นระยะที่15 จึงมีกำลัง 15 เป็นเบื้องต้นของธาตุดิน จึงมีลักษณะเป็นดินชุ่ม คือ เพิ่งจะงวดเป็นปัฐวีธาตุ

โหราศาสตร์  ยกย่องพระเคราะห์จันทร์ เป็นดาวแห่งความเบิกบาน เกิดจินตนาการ ใฝ่ฝันในเหตุต่างๆชื่นชอบความสวยงาม ลักษณะกิริยามีจริต ดังตำนานโวหารพระเคราะห์ว่า “ดูรูปทายจริต ให้ดูจันทร์” พระเคราะห์จันทร์สถิตราศีธาตุน้ำ (กลางคืน)ฉายแสง นวลเปล่งปลั่ง แสงเย็นแห่งจันทร์ทำให้ใจเบิกบาน ดวงชะตามีดาวจันทร์เด่นย่อมมีเสน่ห์ เป็นผู้ครองสะสมทรัพย์ ชอบการประดิษฐตกแต่ง ถ้าถูกเบียนด้วยพระเคราะห์ที่เป็นศัตรูต่อดาวจันทร์ในดวงชะตากำเนิด มักมีจิตแปรปรวนและอ่อนแอ

สีของพระเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญในทางเกิดศิริสวัสดิ์ให้แก่เจ้าชะตาโดยถืออาภรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตามโฉลกของพระเคราะห์จันทร์ ต้องเป็นสีเหลือง สีนวล สีครีม เหลืองมะนาว สีดอกบวบ

พระเคราะห์เสวยอายุ

เทพพระเคราะห์มีหน้าที่รักษามนุษย์ที่เกิดมา   โดยเข้าเสวยอายุ เป็นพระเคราะห์แรกตามกำลังของดาวพระเคราะห์นั้น แล้วพระเคราะห์อีก 7 ดวง ก็เข้าเสวยและแทรกเป็นลำดับ โดยวนทักษิณาวัฏฏ์(เวียนขวา) จนถึงอายุขัย

เกิดวันจันทร์ 

พระเคราะห์จันทร์เข้าเสวยตัวเอง 15  ปี

พระเคราะห์อังคารเข้าเสวยอายุต่อ  8 ปี จนถึงอายุ 23 ปี

พระเคราะห์พุธเข้าเสวยอายุต่อ 17ปี จนถึงอายุ 40 ปี

พระเคราะห์เสาร์เข้าเสวยอายุต่อ  10ปี จนถึงอายุ   50ปี

พระเคราะห์พฤหัสบดีเข้าเสวยอายุต่อ 19ปี  จนถึงอายุ  69ปี

พระเคราะห์ราหูเข้าเสวยอายุต่อ 12 ปี  จนถึงอายุ  81ปี

พระราหูเข้าเสวยอายุต่อ 21ปี  จนถึงอายุ   102ปี

พระเคราะห์อาทิตย์เข้าเสวยอายุต่อ   6ปี   จนถึงอายุ     108 ปี

พระเคราะห์จันทร์เวียนเข้าเสวยอีก เรียกว่า “เปลี่ยนมหาทักษา” ในระยะที่พระเคราะห์หมุนเวียนเข้าเสวยอายุนั้นยังมี

พระเคราะห์เข้าแทรกอีก บันดาลให้เกิดเคราะห์ดี เคราะหร้าย จึงควรสวดคาถารับส่งพระเคราะห์ 

(สวด 15 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์จันทร์)

พระเคราะห์จันทร์เข้าเสวยอายุ บูชาปางพระเคราะห์ห้ามญาติ สวดคาถา

กระทู้เจ็ดแบก “อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา”

 

ขอเทวานุภาพให้อำนวยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัย ไข้เจ็บทั้งมวลให้หายสิ้น

 

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga