ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 14:58     หน้าแรกพรหมเทวะ

พระพุธ

พระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวทให้คชสาร 17 เชือก ป่นเป็นธุลีห่อด้วยผ้าสีเขียวมรกตประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทวราชสีกายเป็นแก้วมรกต ทรงช้างเป็นพาหนะรักษาเขาเพระสุเมรุทางทิศใต้

คัมภีร์ปุราณะ พรรณนาว่า พระพุธเป็นเทพบุตรรูปสำอางสีกายเขียวดั่งแก้วมรกต มีรัศมีขาวประกายดุจปรอท มือถือขอช้างประทับบนคอคชสารเป็นพาหนะ สรรเสริญพระพุธอุดมรังสีเขียวขจีงามวิจิตร นิลสนิทฉวีวรรณ อาภรณ์พรรณพัสดรภูษิต เป็นเทพพระเคราะห์แห่งวาจา

ตำราโลกธาตุ พระพุธธาตุน้ำ ผิวผ่องขจีพรรณใสแสงมรกตประดับเทพอาภรณ์แก้วอินทนิล ทรงคชราชเป็นพาหนะ เมื่อผ่านพระอาทิตย์สองครั้งเป็นระยะที่ 14 แล้วเลยไปครองธาตุน้ำทิศใต้เป็นระยะที่ 17 จึงมีกำลัง 17 เป็นแหล่งต้นของธาตุน้ำ

โหราศาสตร์ ยกย่องพระเคราะห์พุธเป็นดาวเจ้าโวหาร ละเอียดถี่เหนียว เยือกเย็น ช่างพิจารณา อ่อนโยน ขยัน ดั่งตำนานโวหารพระเคราะห์ว่า “ดูอ่อน ดูหวาน ให้ดูพุธ” พระเคราะห์พุธสถิตราศีธาตุดินในเวลากลางวัน และสถิตราศีธาตุลมในเวลากลางคืน   ดวงชะตามีดาวพุธเด่นจะมี ไหวพริบในเชิงพูด เจ้าหลักการ ช่างจดช่างจำ หากถูกเบียนด้วยพระเคราะห์ที่เป็นศัตรูต่อดาวพุธในดวงชะตากำเนิด มักขี้ตื่นตกใจ ช่างประโคม พูดพร่ำ

สีของพระเคราะห์    เป็นสิ่งสำคัญในทางเกิดศิริสวัสดิ์ให้แก่เจ้าชะตาโดยถืออาภรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตามโฉลกของพระเคราะห์พุธ ต้องเป็นสีเขียว สีตองอ่อน สีโศก เขียวมรกต เขียวฝรั่ง

พระเคราะห์เสวยอายุ

เทพพระเคราะห์มีหน้าที่รักษามนุษย์ที่เกิดมาโดยเข้าเสวยอายุ เป็นพระเคราะห์แรกตามกำลังของดาวพระเคราะห์นั้น แล้วพระเคราะห์อีก 7 ดวง ก็เข้าเสวยและแทรกเป็นลำดับ โดยวนทักษิณาวัฏฏ์(เวียนขวา) จนถึงอายุขัย

เกิดวันพุธ 

พระเคราะห์พุธเข้าเสวยตัวเอง 17 ปี

พระเคราะห์เสาร์เข้าเสวยอายุต่อ  10 ปี จนถึงอายุ 27 ปี

พระเคราะห์พฤหัสบดีเข้าเสวยอายุต่อ   19ปี จนถึงอายุ 46 ปี

พระราหูเข้าเสวยอายุต่อ   12ปี จนถึงอายุ   58 ปี

พระเคราะห์ศุกร์เข้าเสวยอายุต่อ  21 ปี จนถึงอายุ 79ปี

พระเคราะห์อาทิตย์เข้าเสวยอายุต่อ  6 ปี   จนถึงอายุ  89ปี

พระเคราะห์จันทร์เข้าเสวยอายุต่อ   15ปี   จนถึงอายุ  100 ปี

พระเคราะห์อังคารเข้าเสวยอายุต่อ   8ปี จนถึงอายุ  108 ปี

พระเคราะห์พุธจึงเวียนเข้าเสวยอีก เรียกว่า “เปลี่ยนมหาทักษา” ในระยะที่พระเคราะห์หมุนเวียนเข้าเสวยอายุนั้นยังมี

พระเคราะห์เข้าแทรกอีก บันดาลให้เกิดเคราะห์ดี เคราะหร้าย จึงควรสวดคาถารับส่งพระเคราะห์ 

พระเคราะห์พุธเข้าเสวยอายุ บูชาปางพระเคราะห์อุ้มบาตร สวดคาถา

พระนารายณ์เคลื่อนสมุทร “ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท”

(สวด 17 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์พุธ)

 

ขอเทวานุภาพ ให้อำนวยความสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งมวลให้หายสิ้น
พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga