ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 14:58     หน้าแรกพรหมเทวะ

พระพฤหัสบดี

พระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวทให้ฤษี 19 ตน ป่นเป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทวราชมีสีกายแก้วไพฑูรย์ มีวิมานบุษราคัม ทรงกวางทองเป็นพาหนะ รักษาเขาพระสุเมรุ ด้วยทิศตะวันตก

คัมภีร์ปุราณะ พรรณนาว่า พระพฤหัสบดีเป็นเทพฤษีเทวฤทธิ์ พระพรรณฉวีปรีโดภาสเหลืองสะอาด พัสตราภรณ์ เปล่งปลั่งรัศมีประกายทอง มฤคบวรเป็นอาสน์ ทรงครุเทวามฤคราช เป็นเทพพระเคราะห์แห่งความรู้

ตำราโลกธาตุ พระพฤหัสบดีธาตุดิน ผิวผ่อง ปิตพรรณเหลืองใสสด ประดับเทพอาภรณ์บุษราคัม ทรงมฤราชเป็นพาหนะ เมื่อผ่านพระอาทิตย์สองครั้ง เป็นระยะที่14 แล้วเลยไปครองธาตุดินทิศตะวันตก เป็นระยะที่ 19 มีกำลัง19 รับแนวดินที่ตรงมาจากพระจันทร์ ที่หมดความชุ่มชื้น จึงเป็นธาตุดินแห้ง

โหราศาสตร์  ยกย่องพระเคราะห์พฤหัสบดี เป็นดาวแห่งความรอบรู้ ส่งเสริมความสามารถในวิทยาการดั่งตำนานโวหารพระเคราะห์ว่า “ดูปัญญาบริสุทธิ์ ให้ดูพฤหัสบดี” พระเคราะห์พฤหัสบดีสถิตราศีธาตุไฟในเวลากลางวัน และสถิตราศีธาตุน้ำในเวลากลางคืน   ดวงชะตามีดาวพฤหัสบดีเด่น จะมี ความสุขุมรอบคอบ รู้หลักวิชาการ มุ่งความสำเร็จ หากถูกเบียนด้วพระเคราะห์ที่เป็นศัตรูต่อดาวพฤหัสบดีในดวงชะตากำเนิด มักหยุมหยิมชอบคิดมากกว่าทำสีของพระเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในทางเกิดศิริสวัสดิ์ให้แก่เจ้าชะตาโดยถืออาภรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตามโฉลกของพระเคราะห์พุธ ต้องเป็นสีเขียว สีตองอ่อน สีโศก เขียวมรกต เขียวฝรั่ง

พระเคราะห์เสวยอายุ เทพพระเคราะห์มีหน้าที่รักษามนุษย์ที่เกิดมาโดยเข้าเสวยอายุ เป็นพระเคราะห์แรกตามกำลังของดาวพระเคราะห์นั้น แล้วพระเคราะห์อีก 7 ดวง ก็เข้าเสวยและแทรกเป็นลำดับ โดยวนทักษิณาวัฏฏ์(เวียนขวา) จนถึงอายุขัย

เกิดวันพฤหัสบดี

พระเคราะห์พฤหัสบดี เข้าเสวยตัวเอง 19 ปี

พระราหูเข้าเสวยอายุต่อ  12 ปี จนถึงอายุ 31 ปี

พระเคราะห์ศุกร์เข้าเสวยอายุต่อ   21ปี จนถึงอายุ  52 ปี

พระเคราะห์อาทิตย์เข้าเสวยอายุต่อ   6ปี จนถึงอายุ  58 ปี

พระเคราะห์จันทร์เข้าเสวยอายุต่อ   15 ปี จนถึงอายุ 73ปี

พระเคราะห์อังคารเข้าเสวยอายุต่อ 8 ปี   จนถึงอายุ  81ปี

พระเคราะห์พุธเข้าเสวยอายุต่อ 17ปีจนถึงอายุ 98 ปี

พระเคราะห์เสาร์เข้าเสวยอายุต่อ 10ปี จนถึงอายุ 108 ปี

พระเคราะห์พฤหัสบดีจึงเวียนเข้าเสวยอีก เรียกว่า “เปลี่ยนมหาทักษา” ในระยะที่พระเคราะห์หมุนเวียนเข้าเสวยอายุนั้นยังมี

พระเคราะห์เข้าแทรกอีก บันดาลให้เกิดเคราะห์ดี เคราะหร้าย จึงควรสวดคาถารับส่งพระเคราะห์ 

พระเคราะห์พฤหัสบดีเข้าเสวยอายุ บูชาปางพระเคราะห์สมาธิ สวดคาถา

พระนารายณ์ตรึงไตรภพ “ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ”

(สวด 19 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์พฤหัสบดี)

 

ขอเทวานุภาพ ให้อำนวยความสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งมวลให้หายสิ้น
พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga