ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 14:59     หน้าแรกพรหมเทวะ

พระศุกร์

พระอิศวรมหาเทพร่ายพระเวทให้คาวี (โค) 21 ตัว ป่นเป็นธุลี ห่อด้วยผ้าสีประภัสสร ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทวราชมีวิมานสีทอง ทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะมีหน้าที่รักษาเขาพระสุเมรุ ด้านทิศเหนือ

คัมภีร์ปุราณะ พรรณนาว่า พระศุกร์สุนทรเทวราช พระพรรณรายเพชรรัตน์รุ้งเรืองจรัส มีรัศมีสุกสว่างดั่งแสงเพชรพัสตราภรณ์พิมลอลงกรณ์ น้ำเงินพิพิธพัส งามเงื่อนเดือนเนตรเป็นเทพพระเคราะห์แห่งศิลปะและความรัก

ตำราโลกธาตุ พระศุกร์ธาตุน้ำ ผิวผ่องน้ำเงินพรรณประภัสสร เทพอาภรณ์เพชรน้ำค้าง ทรงอุสุภราชเป็นพาหนะ เมื่อผ่านพระอาทิตย์สองครั้ง เป็นระยะที่ 14 แล้วเลยไปครองธาตุน้ำทิศเหนือเป็นระยะที่ 21 จึงมีกำลัง 21 รับกระแสน้ำจากพระพุธ แต่พระพุธเป็นน้ำในมหาสมุทร อยู่ทิศใต้สภานต่ำ ไม่ใช่วิสัยที่จะพุ่งกระแสตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ อันเป็นพื้นสูง ต้องอาศัยน้ำฝน พระศุกร์จึงเป็นธาตุน้ำหน้าฝน

โหราศาสตร์  ยกย่องพระเคราะห์ศุกร์ เป็นดาวแห่งการใฝ่หาความสุขและการบันเทิง ดั่งตำนานโวหารพระเคราะห์ว่า “ทายโภคสมบัติ ให้ดูศุกร์” พระเคราะห์พุธสถิตราศีธาตุดินในเวลากลางวัน และสถิตราศีธาตุลมในเวลากลางวัน และสถิตธาตุดินในเวลากลางคืน   ใน ดวงชะตามีดาวพฤหัสบดีเด่นจะได้ความปึกแผ่นแห่งโภคทรัพย์ มีความองอาจ หากถูกเบียนด้วยพระเคราะห์ที่เป็นศัตรูต่อดาวศุกร์ในดวงชะตากำเนิด มักหลงระเริงในโลกีย์ ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย

สีของพระเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในทางเกิดศิริสวัสดิ์ให้แก่เจ้าชะตาโดยถืออาภรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตามโฉลกของพระเคราะห์ศุกร์ ต้องเป็นสีฟ้า   สีคราม สีน้ำเงิน

พระเคราะห์เสวยอายุ เทพพระเคราะห์มีหน้าที่รักษามนุษย์ที่เกิดมาโดยเข้าเสวยอายุ เป็นพระเคราะห์แรกตามกำลังของดาวพระเคราะห์นั้น แล้วพระเคราะห์อีก 7 ดวง ก็เข้าเสวยและแทรกเป็นลำดับ โดยวนทักษิณาวัฏฏ์(เวียนขวา) จนถึงอายุขัย

เกิดวันศุกร์ 

พระเคราะห์ศุกร์ เข้าเสวยตัวเอง 21ปี

พระเคราะห์อาทิตย์เข้าเสวยอายุต่อ  6 ปี จนถึงอายุ 27 ปี

พระเคราะห์จันทร์เข้าเสวยอายุต่อ  15ปี จนถึงอายุ   42 ปี

พระเคราะห์อังคารเข้าเสวยอายุต่อ   8ปี จนถึงอายุ   50 ปี

พระเคราะห์พุธเข้าเสวยอายุต่อ  17 ปี จนถึงอายุ   67ปี

พระเคราะห์เสาร์เข้าเสวยอายุต่อ    10 ปี   จนถึงอายุ   77ปี

พระเคราะห์พฤหัสบดีเข้าเสวยอายุต่อ   19ปีจนถึงอายุ 96 ปี

พระราหูเข้าเสวยอายุต่อ 12ปี จนถึงอายุ   108 ปี

พระเคราะห์ศุกร์จึงเวียนเข้าเสวยอีก เรียกว่า “เปลี่ยนมหาทักษา” ในระยะที่พระเคราะห์หมุนเวียนเข้าเสวยอายุนั้นยังมี

พระเคราะห์เข้าแทรกอีก บันดาลให้เกิดเคราะห์ดี เคราะหร้าย จึงควรสวดคาถารับส่งพระเคราะห์ 

พระเคราะห์ศุกร์เข้าเสวยอายุ บูชาปางพระเคราะห์รำพึง สวดคาถา

พระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ “วา โธ โน อะ มะ มะ วา”

(สวด 21 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์ศุกร์)

 

ขอเทวานุภาพ ให้อำนวยความสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งมวลให้หายสิ้น
พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga