ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 15:01     หน้าแรกพรหมเทวะ

พระอาทิตย์ 

พระอิศวรมหาเทพ ร่ายพระเวท ให้ราชสีห์ 6 ตัว ป่นเป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแดง ประพรมด้วยน้ำอมฤต แล้วเกิดเป็นองค์เทวราช มีสีกายแดง วิมานสีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ

คัมภีร์ปุราณะ พรรณนาว่า พระสุริยะเทพผิวกายสีทองแดงไหม้ ดวงเนตรเปล่งสีแดงเรื่อๆ มีรัศมีโชติช่วง เจิดจรัสโอภาสท่ามกลางมวลดารามีนายสารถีชื่อ อรุณเทพบุตร ใกล้ฟ้าสางอุษาเทวีจะปรากฏแสงเงินแสงทองก่อน แล้วสารภี อรุณเทพบุตรขับเคลื่อนรถเทียมม้า 7 ตัว มีพระสุริยะเทพประทับขึ้นสู่ขอบฟ้าทิศตะวันออก เป็นเทพพระเคราะห์แห่งแสงสว่าง

ตำราโลกธาตุ พระอาทิตย์ผิวผ่องพรรณพื้นทับทิม ประดับเทพอาภรณ์ปัทมราคมณีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ เป็นธาตุไฟรุ่งโรจน์ มีกำลังพระเคราะห์ 6 ทิศที่ครองเป็นต้นธาตุไฟจึงเป็นไฟโชติช่วง สถิตทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า “อีสาน” หมายถึงทิศแห่งผู้ใหญ่

โหราศาสตร์ ยกย่องพระเคราะห์อาทิตย์ เป็นดาวแห่งความซื่อสัตย์ ไม่กล่าวคำเท็จ รักษาเกียรติ์ มีความถือตน เจ้าระเบียบแบบแผน มีลักษณะเป็นใหญ่ ดังตำนานโวหารพระเคราะห์ว่า “ดูยศศักดิ์ อัครฐานให้ดูอาทิตย์”พระเคราะห์อาทิตย์สถิตราศีธาตุไฟให้แสงสว่างและกำลังแก่ดาวเคราะห์ทั้งมวลพร้อมทั้งชีวิตของคน สัตว์ และต้นไม้ ให้บังเกิดขึ้น มนุษย์ผู้เกิดในขณะพระเคราะห์อาทิตย์อยู่ในราศีที่ดี จะมีร่างกายแข็งแรง ว่องไว ปราศจากความกลัว ใจร้อน ใจสูง เพราะดาวอาทิตย์เป็นพระเคราะห์ที่ปรุงหัวใจมนุษย์ ถ้ามีพระเคราะห์อื่นที่เป็นดาวศัตรูเบียนดาวอาทิตย์ในดวงชะตากำเนิดมักเป็นโรคหัวใจ

สีของพระเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญในทางเกิดศิริสวัสดิ์ให้แก่เจ้าชะตาโดยถืออาภรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตามโฉลกของพระเคราะห์อาทิตย์ ต้องเป็นสีทับทิม แดงเพลิง แดงระกำ แดงชาด แดงอิฐ

พระเคราะห์เสวยอายุ

เทพพระเคราะห์มีหน้าที่รักษามนุษย์ที่เกิดมาโดยเข้าเสวยอายุ เป็นพระเคราะห์แรกตามกำลังของดาวพระเคราะห์นั้น แล้วพระเคราะห์อีก 7 ดวง ก็เข้าเสวยและแทรกเป็นลำดับ โดยวนทักษิณาวัฏฏ์(เวียนขวา) จนถึงอายุขัย

เกิดวันอาทิตย์                             

พระเคราะห์อาทิตย์เข้าเสวยตัวเอง 6 ปี

พระเคราะห์จันทร์เข้าเสวยอายุต่อ  15 ปี จนถึงอายุ 21 ปี

พระเคราะห์อังคารเข้าเสวยอายุต่อ  8 ปี จนถึงอายุ 29 ปี

พระเคราะห์พุธเข้าเสวยอายุต่อ 17ปี จนถึงอายุ 46 ปี

พระเคราะห์เสาร์เข้าเสวยอายุต่อ  10ปี จนถึงอายุ 56ปี

พระเคราะห์พฤหัสบดีเข้าเสวยอายุต่อ 19 ปี จนถึงอายุ 75 ปี

พระราหูเข้าเสวยอายุต่อ 12ปี จนถึงอายุ  87ปี

พระเคราะห์ศุกร์เข้าเสวยอายุต่อ 21ปี จนถึงอายุ 108 ปี

พระเคราะห์อาทิตย์เวียนเข้าเสวยอีก เรียกว่า “เปลี่ยนมหาทักษา” ในระยะที่พระเคราะห์หมุนเวียนเข้าเสวยอายุนั้นยังมี

พระเคราะห์เข้าแทรกอีก บันดาลให้เกิดเคราะห์ดี เคราะหร้าย จึงควรสวดคาถารับส่งพระเคราะห์ 

พระเคราะห์อาทิตย์เข้าเสวยอายุ บูชาพระเคราะห์ถวายพระเนตร สวดคาถา

นารายณ์แปลงรูป “อะ วิช สุ นุส สา มุติ ติ”(สวด 6 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์อาทิตย์)

 ขอเทวานุภาพ ให้อำนวยความสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งมวลให้หายสิ้น

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga