ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 15:03     หน้าแรกพรหมเทวะ

ดาวพระเกตุ

พระเกตุ เป็นวิญญาณธาตุ ถือกำเนิดจากแหล่งน้ำทิศใต้ มีผิวผ่องโสภณพรรณนพคุณ ประดับเทพอาภรณ์ชมพูนุช ทรงนาคราชเป็นพาหนะ โคจรไปรับรัศมีที่พระอาทิตย์ เป็นระยะที่ 6 และเวียนไปบรรจบทิศใต้เพื่อรับกระแสธาตุเพิ่มกำลังวิญญาณบริบูรณ์ แล้วก็เข้าไปครองในแหล่งกลางจักรวาล ซึ่งเป็นที่รวมของธาตุทั้งสี่ เป็นระยะที่9 จึงมีกำลัง 9 พระเกตุไม่เสวยอายุบุคคล เช่นพระเคราะห์อื่นๆ แต่พระเกตุเป็นดาวส่งเสริม ถ้าไปอยู่ร่วมพระเคราะห์ใด ทำให้พระเคราะห์นั้นสั่นไหว โหราศาสตร์ ยกย่องพระเคราะห์ราหูเป็น ขุนยักษ์ เป็นดาวแห่งความลุ่มหลง มัวเมา หุนหัน ทำลาย   ดั่งตำนานโวหารพระเคราะห์ว่า “ทายมัว ทายเมา ให้ดูราหู” ดาวราหูสถิตราศีธาตุลม ดวงชะตามีราหูเด่น จะกล้าได้กล้าเสี่ยง ใจกว้าง ปฏิภาณไหวพริบดี หากถูกเบียนด้วยพระเคราะห์ที่เป็นศัตรูต่อราหูในดวงชะตากำเนิด มักมีโทสะ จริตแรง เจ้าอารมณ์

สีของพระเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญในทางเกิดศิริสวัสดิ์ให้แก่เจ้าชะตาโดยถืออาภรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตามโฉลกของดาวราหู ต้องเป็นสีน้ำตาล   สีดอกพิกุล   สีนกพิราบ สีน้ำตาลไหม้ สีฟาง
พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga