ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 15:04     หน้าแรกพรหมเทวะ

ดาวมฤตยู

ดาวมฤตยูคืออากาศธาตุ เป็นเทวราชครอบงำสิ่งปวง มีแสงเหลืองหม่น อำนาจของดาวมฤตยูมักแสดงผลร้ายและการทำลาย เช่น สิ่งที่เกิดผิดปกติ (อาเพท) โรคภัยเรื้อรัง สิ่งที่ทำให้ผันผวน ความฉับพลัน และรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นกับโลกและมนุษย์ เหตุดังกล่าวจะบังเกิดเมื่อดาวมฤตยูทำมุมสัมพันธ์ร้ายต่อ ดวงโลก ดวงเมือง และดวงบุคคล ดั่งตำนานโวหารพระเคราะห์ “ดูโรคภัย อาเพศ ให้ดูมฤตยู”

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga