ลงบทความวันที่ 26 ก.พ.51  เวลา 19:08     หน้าแรกพรหมเทวะ

เลขแทนดาวพระเคราะห์

ดาวอาทิตย์     เลขแทนดาว ๑        มีอิทธิพลต่อชะตาทางเกียรติ ยศศักดิ์ หลักฐาน

ดาวจันทร์       เลขแทนดาว ๒       มีอิทธิพลต่อชะตาทางรูปโฉม จริต จิตใจ

ดาวอังคาร      เลขแทนดาว๓        มีอิทธิพลต่อชะตาทางหาญกล้า ขยัน โทสะจริต

ดาวพุธ         เลขแทนดาว ๔       มีอิทธิพลต่อชะตาทางอ่อนไหว วาจา บริการ

ดาวพฤหัสบดี  เลขแทนดาว ๕       มีอิทธิพลต่อชะตาทางปัญญาความรู้ ศรัทธา พุทธิจริต

ดาวศุกร์      เลขแทนดาว ๖        มีอิทธิพลต่อชะตาทางศิลปศาสตร์ โภคสมบัติ ราคะจริต

ดาวเสาร์     เลขแทนดาว ๗        มีอิทธิพลต่อชะตาทางโทษทุกข์ ขัดแย้ง วิตกจริต

ดาวราหู      เลขแทนดาว ๘       มีอิทธิพลต่อชะตาทางหลงมัวเมา โมหันในจิตใจ

ดาวเกตุ      เลขแทนดาว๙       มีอิทธิพลต่อชะตาทางอายุยืนยาว ไหวพริบ ซื่อตรง

ดาวมฤตยู    เลขแทนดาว๙      มีอิทธิพลต่อชะตาทางภัยอาเพท เหตุฉับพลัน วิวัฒน์การ

คาถารับส่งพระเคราะห์เสวยอายุ

พระเคราะห์อาทิตย์เข้าเสวยอายุ บูชาพระเคราะห์ถวายพระเนตร สวดคาถา

นารายณ์แปลงรูป “อะ วิช สุ นุส สา มุติ ติ” 

(สวด 6 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์อาทิตย์)

พระเคราะห์จันทร์เข้าเสวยอายุ บูชาปางพระเคราะห์ห้ามญาติ สวดคาถา

กระทู้เจ็ดแบก “อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา”

(สวด 15 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์จันทร์)

พระเคราะห์อังคารเข้าเสวยอายุ บูชาปางพระเคราะห์ไสยาสน์

สวดคาถา ฝนแสนห่า “ติ หัง จะ โต โร ถิ   นัง

(สวด 8 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์อังคาร)

พระเคราะห์พุธเข้าเสวยอายุ บูชาปางพระเคราะห์อุ้มบาตร สวดคาถา

พระนารายณ์เคลื่อนสมุทร “ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท”

(สวด 17 จบเท่ากับกำลังพระเคราะห์พุธ)
พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga