ลงบทความวันที่ 27 ก.พ.51  เวลา 14:08     หน้าแรกพรหมเทวะ
ดาวพระเคราะห์ลิขิต 12 ราศี

ราศีเมษ  

ดาวพระเคราะห์ อังคาร เป็นดาวประจำราศีเมษ เกิดวันที่ 13 เมษายน-12 พฤษภาคม

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์อังคาร (๓)

บุคคลในราศีเมษ ธาตุไฟ ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระอังคาร ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีเมษ ผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากพระอังคาร มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา มักมีแผลเป็นบนศีรษะ เป็นผู้ที่มีอุดมคติความคิดสูง กำลังใจแรงกล้า และออกจะทิฐิอยู่มาก ความพิเศษของผู้เกิดในราศีเมษ ได้อิทธิพลจากดาวอาทิตย์หนุนเสริมด้วย จึงมีความเข้มแข็ง หาญกล้า เป็นนักปฏิรูป มุ่งความก้าวหน้า มีสมองโลดแล่นปรับเปลี่ยนตามกระแสแวดล้อมง่าย มีแผนการใหม่ๆวนเวียนอยู่ในห้วงคำนึงเป็นนิจสิน ประสาททั้ง 5 ตื่นตัวอยู่ตลอดมักเชื่อมั่นความคิดของตัวเอง แต่มักขาดการไตร่ตรองให้สุขุมลึกซึ้ง เพราะความใจร้อนและรวดเร็วเกินไป จึงมักเกิดผลเสียหายเพราะความบกพร่องเป็นกรรมกำหนดต้องแพ้ภัยตนเอง โดยอิทธิพลของพระอังคาร ทำให้บุคคลในราศีเมษ มีความทะเยอทะยานมาก เมื่อปรารถนาจะทำการสิ่งใดก็มุ่งมั่นให้จงได้ แม้ปัญญาความคิดสูง แต่มักพ่ายแพ้แก่อารมณ์แห่งตน (หากได้ผึกตนให้มีความหนักแน่น ไม่ใจเร็วด่วนได้ จะประสบจุดหมายที่วางไว้) แม้ถูกชะตากรรมกำหนดให้เป็นผู้สร้างฝันเป็นจริงได้เมื่อแรกริเริ่ม พอช่วงกลางคันมักต้องเผชิญมารผจญ

โรคภัย บุคคลราศีเมษ มีจุดอ่อนที่ศีรษะเพราะใช้สมองในการคิดอ่านอยู่เสมอ จึงมักเป็นโรคปวดหัว โรคประสาทตึงเครียดหรือโรคเครียด ไมเกรน

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี ผู้สื่อข่าว นักเขียน นักแสดง สถาปนิก ช่างเครื่องยนต์ เจ้าของกิจการขนาดย่อม หรือขนาดเล็ก กิจการจักรยาน ช่างตัดผม

ดาวอังคารสะท้อนความเป็นบุคคลราศีเมษ บุคคลราศีนี้ มีแรงบันดาลใจเพื่อค้นหาลู่ทางสู่ความก้าวหน้า แม้จะดิ้นรนฟันฝ่าก็เป็นความต้องการที่ได้ปฏิบัติตามความตั้งใจ มักมีความกระตือรือร้น เมื่อริเริ่มกับสิ่งใหม่ที่ท้าทายความสามารถ แต่ไม่ชอบความจำเจซ้ำซาก และกิจการงานที่ย่ำอยู่กับที่มักหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไม่หวาดหวั่นในการดำเนินชีวิตที่มีอุปสรรคเป็นคู่ต่อสู้ แม้บางครั้งชีวิตจะขึ้นๆลงๆ ก็ตาม เหมือนถูกทดสอบดีกรีของเลือดนักสู้ ซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวอังคารในราศีเมษ

ราศีพฤษภ  

ดาวพระเคราะห์ ศุกร์ เป็นดาวประจำราศีพฤษภ เกิดวันที่ 13พฤษภาคม-12มิถุนายน

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์ศุกร์(๖)

บุคคลในราศีพฤษภ ธาตุดิน ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระศุกร์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีพฤษภผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากพระศุกร์ มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา มีความทรนง ยึดถืออนุรักษ์นิยม ค่อนข้างหัวโบราณ  รอบคอบ ภาพลักษณ์ดูนิ่งๆเงียบขรึมพูดจาช้าแต่หนักแน่นถึงแม้ว่าจะสุขุมเยือกเย็นก็ตาม พอโกรธจะมีโทสะแรงและออกจะเข้าใจยาก แต่มักเป็นมิตรที่ดีและมีความสัตย์จริงเป็นนักปฏิบัติการมากกว่านักคิด ความพิเศษของผู้เกิดในราศีพฤกษภเพราะได้กระแสร่วมจากดาวอาทิตย์จึงมีอำนาจดั่งแม่เหล็กอยู่ในตัว ซึ่งสามารถทำให้ผู้อื่นเกรงใจและดึงดูดน้ำใจผู้อื่นให้รักใคร่นับถือได้ มีความอดทนเอาชนะการถูกกระทบกระทั่งภายนอก และความกดดันภายใน สามารถข่มจิตให้เกิดสมาธิ รู้ระงับความปรารถนาใดๆที่เกินขอบเขต  แต่ถ้าดาวศุกร์ประจำราศีถูกเบียนโดยดาวคู่ศัตรูในดวงชะตา ธาตุแท้ของบุคคลราศีพฤษภจะกลับกลายเป็นคนชอบสนุกสนาน รื่นเริง ขี้โอ่ ค่อนข้างจะใช้ชีวิตไปในทางฟุ่มเฟือย แสวงหาความสุข และชอบคบเพื่อนเที่ยวเตร่ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และมักเกิดหนี้สินพัวพัน  อารมณ์ความรู้สึก รักจริง เกลียดแรง ส่งผลเสียถึงตัวเอง

โรคภัย บุคคลราศีพฤษภ มีจุดอ่อนบริเวณคอ หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด โรคตับ คอตีบ ปวดต้นคอ ทอนซิล

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี  นักการเงิน นายธนาคาร นักการคลัง นักบัญชี นักร้อง นักโภชนาการ กิจการเครื่องสำอาง นักออกแบบ ช่างภาพ นักศิลปกรรม ช่างแกะสลัก จิตรกร นักตกแต่งจัดสวน กิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ดาวศุกร์สะท้อนความเป็นบุคคลราศีพฤษภ

บุคคลราศีนี้ มีแรงบันดาลใจในการสร้างฐานะชีวิตมั่นคง ปราถนาแสวงหาความภาคภูมิใจ และการมีสมบัติล้ำค่าต่างๆ ทั้งการสะสม ทรัพย์สิน แต่ไม่ทำตัวเด่นเกินใคร ไม่ขี้กังวล และสุมความเครียด มีไมตรีจิต แต่ถ้าไม่พอใจ หรือต้องฝืนความรู้สึก จะดื้อมากและต่อต้าน เอกลักษณ์ของดาวศุกร์ บุคคลในราศีพฤษภ มักชื่นชอบคำหวานหู สุภาพ จริงใจ ซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวศุกร์ในราศีพฤษภ

ราศีเมถุน  

ดาวพระเคราะห์ พุธเป็นดาวประจำราศีเมถุน เกิดวันที่ 13มิถุนายน-12กรกฏาคม

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์พุธ(๔)

บุคคลในราศีเมถุน ธาตุลม ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระพุธ  ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีเมถุน ผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากพระพุธ  มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา การดำเนินชีวิตเกาะติดอยู่กับความคิด การใช้สติปัญญา แต่ในความคิดคำนึงไม่คงที่ มักคิดซับซ้อนสองเรื่องในเวลาเดียวกัน ทำการใดไม่ค่อยตลอดรอดฝั่ง มักกระวนกระวายไม่ปกติสุข ตื่นเต้นตกใจง่าย ใจน้อย จิตมักแปรปรวน ไม่มั่นคง

โรคภัย  บุคคลราศีเมถุน มีจุดอ่อนเกี่ยวกับสมอง ประสาทสัมผัส โรคปอด โรคฟัน

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี  งานหนังสือพิมพ์ ครุอาจารย์ ทนายความ นักปราชญ์ นักพูด นักเทศน์ เสมียนพนักงาน นักการฑูต นักแปล นักบัญชี

ดาวพุธสะท้อนความเป็นบุคคลราศีเมถุน

บุคคลราศีนี้ มีไหวพริบทันเหตุการณ์แวดล้อม เป็นธรรมชาติของคนในราศีนี้และยังมีปฏิภาณดีในการประสานงาน มีจิตวิทยาการคบมิตร วิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผล มีความสามารถด้านบริการดูแลคนอื่นดี แต่ความรู้สึกนึกคิดหวั่นไหวง่าย บางทีบันดาลโทสะอย่างไม่มีปี่มีขลุย ชื่นชมงานวรรณกรรม เข้าคนง่าย

ถ้าดาวพุธถูกเบียนจากดาวคู่ศัตรูในชะตากำเนิด จะกลายเป็นคนเข้าใจยาก ไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่น

ขาดความอดทน อดกลั้น และตามใจตัวเอง โดยปกติแล้วบุคคลราศีนี้จะมีวาทศิลป์ดี มีความสุขเมื่อได้พูดคุยบอกเล่า ชอบการสังคมและการเข้าร่วมกิจกรรมหมู่คณะ เป็นผู้พร้อมเสมอที่จะก้าวไปตามกาลสมัย และปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวพุธในราศีเมถุน

ราศีกรกฏ  

ดาวพระเคราะห์จันทร์เป็นดาวประจำราศีกรกฏ เกิดวันที่ 13กรกฏาคม-12สิงหาคม

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์จันทร์(๒)

บุคคลในราศีกรกฏ ธาตุน้ำ ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระจันทร์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีกรกฏผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวจันทร์ มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา บุคคลนั้นมีความรู้สึกนึกคิดเป็นไปตามอารมณ์ เป็นราศีที่ไวต่อความรู้สึก หวั่นไหวง่าย มีความระมัดระวัง การเก็บรักษา การปกป้องคุ้มครองดูแล เอาใจใส่ในการดูแลผลประโยชน์ตัวเอง เพราะได้กระแสดาวอาทิตย์หนุน จึงมีความเข้มแข็งดีขึ้น เสริมภาพลักษณ์ภายนอกดูแล้วทะมัดทะแมง จึงมีความเข้มแข็งดีขึ้น เสริมภาพลักษณ์ภายนอกแลดูทะมัดทะแมง ใจอ่อนแต่ปากแข็ง มีกิริยาเชื่องช้าแต่มั่นคง ความพิเศษ คือความจำอันแม่นยำและฝังใจ มีกรรมลิขิตชอบสะสมอดีตทั้งดีร้าย ซึ่งเป็นโทษต่ออารมณ์ความรู้สึกที่คอยคิดคำนึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วหยุมหยิม ถ้าพระเคราะห์จันทร์ถูกเบียนจากดาวคู่ศัตรูในชะตากำเนิดอีก จะส่งผลเสีย กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย ย้อนรอยอดีตจนทำให้จิตใจไม่ผาสุขผ่องใส 

โรคภัย  บุคคลราศีกรกฏ มีจุดอ่อนเกี่ยวกับส่วนท้อง อวัยวะส่วนนี้จึงง่ายต่อการเจ็บไข้ สะดุ้งสะเทือนง่าย ป่วยสภาวะทางจิตง่าย

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี   ครูอาจารย์   นักกวี นักประวัติศาสตร์ นักเขียนการ์ตูน มัณฑนาการ พยาบาลแพทย์ กิจการด้านบริหาร กิจการท่องเที่ยว กิจการสินเชื่อ หนังสือด้านบันเทิง แม่ครัว กิจการภัตตาคาร

ดาวจันทร์สะท้อนความเป็นบุคคลราศีกรกฏ บุคคลราศีนี้ มีจิตสำนึกด้านทุ่มเทความอบอุ่นในครอบครัว มีปฏิภาณแก้ไขเหตุเฉพาะหน้า เป็นผู้รู้มัธยัสถ์ ตระหนี่ถี่เหนี่ยว ชอบสะสมหนังสือตำรา ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องการในอำนาจบารมี ใฝ่ฝันชื่อเสียงและความนิยมในวงสังคม เห็นแก่ตนเป็นใหญ่ รุ้กาลเทศะ น้ำนิ่งไหลลึก

ราศีสิงห์ 

ดาวพระเคราะห์อาทิตย์เป็นดาวประจำราศีสิงห์ เกิดวันที่ 13สิงหาคม-12กันยายน

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์อาทิตย์(๑)

บุคคลในราศีสิงห์ ธาตุไฟ ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีสิงห์ ผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวอาทิตย์ มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา บุคคลนั้นเสมือนมีแม่เหล็กอยู่ในตัว เพราะราศีสิงห์เป็นศูนย์กลางของจักรราศี เป็นธาตุไฟกองที่ 2 ของ “อัคคีไตรรงค์” จึงมีกำลังกว่าราศีอื่นๆ บุคคลในราศีนี้ จึงมักถืออุดมคติแห่งตนเป็นสำคัญ ต้องการมีอำนาจ และความภักดีจากผู้อื่น มีเสน่ห์ในตัว สามารถจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามง่าย แต่ไม่ชอบให้ผู้อื่นมาบงการ หากดาวอาทิตย์ถูกเบียนจากดาวศัตรู   ดวงกำเนิดจะไม่ค่อยคำนึงถึงเหตุผลนัก ตามใจตัวเอง สะเทือนใจง่าย จิตริษยา กามารมณ์แรง อ่อนแอในรัก ตกเป็นทาสของอารมณ์ง่าย

โรคภัย บุคคลราศีสิงห์ มีจุดอ่อนเกี่ยวกับหัวใจและโลหิตเป็นจุดอ่อนของบุคคลราศีนี้ จึงควรระวังโลหิตเป็นพิษ โรคหัวใจ โรคความดันสูงต่ำ ปวดหลัง สายตาสั้น ตะคริว แน่นหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี  พ่อค้าเพชรพลอย นักเขียน นักกวี นักแสดง  กิจการโรงแรม กิจการท่องเที่ยว ทนายความ นักการเมือง อัยการ งานด้านธุรการ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิคส์

ดาวอาทิตย์สะท้อนความเป็นบุคคลราศีสิงห์

ราศีนี้มีความปรารถนาในการปกครองผู้อื่น และเป็นการปกครองแบบมีน้ำใจมากกว่าการใช้เหตุใช้ผล ควบคุมใจได้มั่นคง  มีความทรนง ชอบเด่น ใจกว้าง มือเติบ ปราถนาสิ่งใดต้องเอาให้ได้ มักเสนอแนะแนวทางให้ผู้อื่น บ้ายอ กรรมลิขิตสร้างให้เป็นผู้ไม่พึ่งพาผู้อื่น แต่ผู้อื่นมักมาพึ่งพา มีอุดมการณ์สร้างคุณค่าให้ชีวิต เป็นความปรารถนาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวพระเคราะห์อาทิตย์ในราศีสิงห์

ราศีกันย์ 

ดาวพระเคราะห์พุธเป็นดาวประจำราศีกันย์ เกิดวันที่ 13กันยายน-12ตุลาคม

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์พุธ(๔)

บุคคลในราศีกันย์ ธาตุดิน ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระพุธ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีกันย์ผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวพุธ มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา บุคคลนั้นมีความวิริยะพยายามในการสร้างฐานะด้วยลำแข้งของตัวเอง อยู่ในโลกแห่งการงาน ทำความฝันให้เป็นความจริงด้วยวิธีปฏิบัติจริงจัง มีพัฒนาการในอาชีพอยู่เสมอ ค่อนข้างไว้ตัว และเห็นแก่ตัวมากกว่าราศีอื่นๆ ใฝ่ความก้าวหน้า อีกทั้งคอยเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ทันยุคทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับเหตุการณ์แวดล้อมได้เสมอ ว่องไว ช่างคิด และรู้จักตัวเอง

โรคภัย บุคคลราศีกันย์ มักเป็นโรคภูมิแพ้ ไข้หวัด โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ ปวดไหล่ ปวดตามข้อ

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี    โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ กิจการหุ่นโชว์ โรงเรียนวิชาชีพ กิจการบริการทำความสะอาด   นายหน้า เอเย่นต์ ช่างเขียน ช่างฝีมือ เภสัชกร นักแปล บรรณารักษ์ห้องสมุด เลขานุการ ล่าม พนักงานธนาคาร

ดาวพระพุธสะท้อนความเป็นบุคคลราศีสิงห์

บุคคลราศีนี้ ช่างคิดช่างทำ คมคาย วางท่า บางครั้งเคร่งขรึม ชอบอาสาและร่วมวงสังคม พิถีพิถันกับเรื่องปลีกย่อย มีปฏิภาณในการแก้ปัญหา มีความตั้งใจจริงไม่ละเลยในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ ด้วยเอกลักษณ์ของดาวพุธเจ้าแห่งราศีกันย์ จึงเป็นผู้รู้หลักการเจรจา พูดเก่ง แก้ตัวเก่ง และให้ความสำคัญกับเรื่องของคนอื่นเช่นเดียวกับเรื่องของตัวเอง เป็นราศีนักปฏิบัติและมีภาระตลอดกาล ซึ่งเป็นอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ในราศีกันย์

ราศีตุลย์  

ดาวพระเคราะห์ศุกร์ เป็นดาวประจำราศีตุลย์ เกิดวันที่ 13ตุลาคม-12พฤศจิกายน

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์ศุกร์(๖)

บุคคลในราศีตุลย์ ธาตุลม ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระศุกร์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีตุลย์ผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวศุกร์ มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา บุคคลนั้นมักมีดุลยพินิจความยุติธรรมในสิ่งต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากความเหมาะสม อุดมด้วยจินตนาการความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้อง มีเชาว์ปฏิภาณที่เฉียบไว   มีความระรื่นชื่นสุขเป็นธรรมชาติ เป็นคนรักบ้านที่อยู่อาศัยต้องการความสำเร็จ มั่งคั่งสมบูรณ์ สามารถปรับตัวประสานกลมกลืนเข้ากับหมู่คณะ มีเสน่ห์ต่อผู้คบหา

โรคภัย บุคคลราศีตุลย์ มีจุดอ่อนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรค จึงควรระวัง เกี่ยวกับเรื่องติดต่อ โรคเกี่ยวกับมดลูก โรคกษัย ไตพิการ ถุงน้ำดี สำไส้ใหญ่ ริดสีดวงทวาร กระดูกสันหลัง

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี    นักออกแบบ นางแบบ นายแบบ ช่างเสริมสวย นักแสดง นักจัดเวที นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการ กิจการร้านดอกไม้ นักออกแบบเสื้อผ้า

ดาวพระศุกร์สะท้อนความเป็นบุคคลราศีตุลย์

บุคคลราศีนี้ ชอบความหรูหรา สร้างมิตรภาพเร็ว มีทัศนคติที่มีเหตุผล สนใจ ศิลป มีสุนทรีย์ด้านอารมณ์ จึงชอบความบันเทิง ไม่คิดมาก และไม่สะสมความเครียดไว้ แต่มักหวั่นไหวง่าย ถ้าพระเคราะห์พระศุกร์ถูกเบียนจากดาวคู่ศัตรูในชะตากำเนิด จะเกิดด้านลบต่ออุปนิสัย กลับกลายเป็นคนเฉื่อยชา ขี้เกียจ ขี้เหงา ขาดความมั่นคง หลงระเริง เจ้าชู้ มากรัก ใช้ความฉลาดมีลูกเล่นเอาเปรียบผู้อื่น เหยียบเรือสองแคม ทั้งด้านดีด้านลบ เป็นอิทธิพลจากพระเคราะห์ศุกร์ในราศีตุลย์

ราศีพิจิก  

ดาวพระเคราะห์อังคารเป็นดาวประจำราศีพิจิก เกิดวันที่ 13พฤศจิกายน-12ธันวาคม

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์อังคาร(๓)

บุคคลในราศีพิจิก ธาตุน้ำ ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระอังคาร ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีพิจิกผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวอังคาร  มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา บุคคลนั้นมีอารมณ์และความรู้สึกรุนแรง อาจหาญทางความคิด สมองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบุคคลราศีนี้เพราะใช้กำลังสมองในการวางแผนงาน หรือวิถีทางอื่นๆโดยธาตุแท้ เป็นคนดื้อ และไม่ค่อยคล้อยตามความคิดเห็นของใคร โมโหร้าย มั่นใจและทะนงในตัวเอง แม้ดูเงียบขรึมแต่ภายในอารมณ์ร้อน ไม่ยอมใคร มีอำนาจในการบังคับตัวเองดี มีความตั้งใจแรงกล้า ลึกลับ ลำพองใจ และฉลาดอย่างงูเห่า

โรคภัย บุคคลราศีนี้มีจุดอ่อนที่ไขข้อ อวัยวะภายใน โรคนิ่ว กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ไข่ดัน ไส้เลื่อน รอบเดือนไม่ปกติ

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี    แพทย์ผ่าตัด นักเคมี นักสืบ กิจการปั้มน้ำมัน นักดาราศาสตร์ นักวิชการทางฟิสิกส์ อัยการ นักกีฬาอาชีพ งานศิลป

ดาวอังคารสะท้อนความเป็นบุคคลราศีพิจิก

บุคคลราศีนี้ มีทิฐิมานะแรง ฉุนเฉียวง่าย ไม่พอใจจะไม่ง้อใคร ยอมตายดาบหน้า มีความอดกลั้นต่อสภาวะแวดล้อมและความกดดัน ขยันไม่ดูดาย เป็นนักพัฒนากล้าเผชิญกับปัญหาต่างๆ เก็บความลับเก่ง แต่มีความสนใจเรื่องศาสนา และบาปบุญคุณโทษ อาฆาตศัตรู สามารถซ่อนความทะเยอทะยานอยากได้ ไม่ชอบให้ใครล้อเลียนทั้งกริยาและวาจา แต่มักยึดมั่นคำสัญญา และไม่ยอมเสียเปรียบใคร จึงเป็นราศีที่มีความฉลาดล้ำ  ซ่อนเชิงรุกที่ใครไม่อาจคาดเดาได้ง่ายๆ ซึ่งเป็นอิทธิพลจากพระเคราะห์อังคารในราศีพิจิก

ราศีธนู   

ดาวพระเคราะห์พฤหัสบดีเป็นดาวประจำราศีธนู เกิดวันที่ 13ธันวาคม-12มกราคม

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์พฤหัสบดี(๕)

บุคคลในราศีธนู ธาตุไฟ ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีธนูผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวพฤหัสบดี มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา   เป็นราศีแห่งการถ่ายทอดภูมิปัญญา อุปนิสัยตรงไปตรงมา รักอิสระเสรี เป็นนักสังเกตุการณ์ ปรัชญาและกวี มีคุณธรรม มักเป็นผู้สอน ผู้ให้ความรัก เป็นที่ปรึกษา แนะแนวให้ผู้อื่นอย่างเต็มใจ เกลียดการเสแสร้งและหลอกลวง มักเปิดตัวเองรับสัมพันธ์ไมตรีจากสังคม ชอบแสดงออก ชีวิตเต็มไปด้วยความอยากและทะเยอทะยาน   แต่ไม่เสี่ยงหรือบุ่มบ่าม   ใจกว้าง เชื่อมั่นความคิดอ่านของตัวเอง ชอบการเดินางท่องเที่ยวและดื่มกิน เป็นผู้ไม่สามารถเก็บความลับไว้ได้

โรคภัย  บุคคลราศีนี้มักเป็นโรคเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมอง ปวดกล้ามเนื้อ โรคปอด โรคตับ ม้าม โรคภูมิแพ้

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี    นักกฏหมาย ครูอาจารย์ นักดาราศาสตร์ นักการฑูต นักแปล (ล่าม) นักวรรณกรรมงานด้านสิ่งพิมพ์ จ๊อกกี้ สมาชิกรัฐสภา ผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา   ผู้พิพากษา

ดาวพฤหัสบดีสะท้อนความเป็นบุคคลราศีธนู

บุคคลราศีนี้ มีท่วงทีเด็ดเดี่ยวในการพูดจา   และกล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดหวังสูง มักแสดงทัศนคติตามความคิดเห็น และยังสามารถสร้างอารมณ์เรียกเสียงฮาได้เสมอ บุคคลราศีนี้เปรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ธาตุแท้ตามราศี ชอบออกนอกบ้าน เปิดหูเปิดตา   ต้องการแสดงความคิดเห็น พูดแผนการใหญ่โตและกว้างไกล แล้วทำได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่คำนึงถึง ซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีในราศีธนู

ราศีมังกร   

ดาวพระเคราะห์เสาร์เป็นดาวประจำราศีมังกร เกิดวันที่ 13มกราคม-12กุมภาพันธ์

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยพระเคราะห์เสาร์(๗)

บุคคลในราศีมังกร ธาตุดิน ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีมังกรผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวเสาร์ มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา บุคคลนั้นมีนิสัยละเอียดถี่ถ้วน สุขุมในการคิดในการทำ ช่างเก็บและมัธยัสถ์ในการเงิน ทั้งรู้ในสิ่งควรหรือไม่ควร มักระงับสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อเกินไป ไม่เอาเปรียบใคร และไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ ไม่ชอบความอึกทึกครึกโครม และสรวลเสเฮฮาไร้สาระ ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายเงียบๆ เป็นส่วนตัว เก็บความรู้สึก ราศีนี้ได้กำลังร่วมจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวศัตรู จึงส่งผลทางความรู้สึกภายในที่เร่าร้อนระอุ ดื้อเงียบ ไม่ลงใครง่ายๆ มีความทะเยอทะยานสูง มักประสบความสำเร็จด้วยลำแข้งของตัวเอง มีความอดทนอุตสาหะในการสร้างฐานะ

โรคภัย บุคคลราศีนี้มักป่วยเป็นโรคทางใจ อมทุกข์ ไม่ค่อยปล่อยวาง โรคกระดูกบริเวณหัวเขา ไขข้อ ปวดเข่า โรคผิวหนัง กระดูกเคลื่อน กระดูกเสื่อม ไขข้อแห้ง

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี   กิจการเหมืองแร่ กิจการโม่หิน นักการเกษตร งานป่าไม้ รับเหมาก่อสร้าง นักโหราศาสตร์  นักธรณีวิทยา ช่างปั้น โรงงานเครื่องปั้นดินเผา กสิกร เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวเสาร์สะท้อนความเป็นบุคคลราศีมังกร

บุคคลราศีนี้ มักไว้ตัว ระมัดระวัง มีหัวในทางเศรษฐกิจมาก คิดเล็กคิดน้อย หวาดระแวง หวั่นวิตก เป็นคนช่างเสียดาย ไว้ท่าที สงบเสงี่ยม วิตกล่วงหน้า พระเคราะห์เสาร์เสริมให้เป็นผู้มุ่งมั้นในการสร้างฐานะเป็นปึกแผ่น แต่จะไม่ทำตัวเด่น คมในฝัก มักหาโอกาสไต่เต้าเพื่อความสำเร็จของชีวิต ซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวเสาร์ในราศีมังกร

ราศีกุมภ์   

ดาวพระเคราะห์ราหูเป็นดาวประจำราศีกุมภ์ เกิดวันที่ 13กุมภาพันธ์-12มีนาคม

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยดาวราหู(๘)

บุคคลในราศีกุมภ์ ธาตุลม ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยดาวราหู ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีกุมภ์ผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวราหู มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา บุคคลนั้นมักมีจิตภักดีต่อผู้มีคุณและซื่อตรง ต่อผู้ที่ไว้วางใจตน มีความตั้งใจแรงกล้า เป็นนักเปลี่ยนแปลงดัดแปลง ปรับปรุงให้ดีกว่าได้อย่าทึ่ง มีความปราดเปรื่องทางปัญญา จิตใจร่าเริง กล้าได้กล้าเสีย และเข้าใจสภาพความเป็นมนุษย์ได้ลึกซึ้ง ชอบสมาคม สร้างความสุขหรรษาในหมู่คณะ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะได้รับกระแสจากดาวอาทิตย์ ซึ่งขัดแย้งในราศีกุมภ์ จึงส่งผลให้เกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัว ชอบโอ้อวดเรียนรู้เร็ว แต่มักฉวยโอกาส มีความพากเพียรในการสร้างตัว หัวก้าวหน้า

โรคภัย  บุคคลราศีนี้มักป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตไม่ปกติ โรคติดเชื้อ โรคลมชัก ตะคริว ลมแน่น หัวใจวาย ช็อก ประสาท ป้าจี้ ต่อมลูกหมากอักเสบ โรคอัมพฤกษ์

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี    ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุและทีวี โรงกลั่น พนักงานโทรศัพท์ กิจการแท้งก์น้ำ นักแต่งเพลง นักวิจัยศิลปะ นักวิจารณ์ นักเขียบบทละคร นักเขียนนวนิยาย นักบิน นักประดิษฐ์คิดค้น นักวิทยาศาสตร์ ผู้กำกับการแสดง

ดาวราหูสะท้อนความเป็นบุคคลราศีกุมภ์

บุคคลราศีนี้  เปิดเผยตรงไปตรงมา บางครั้งขวานผ่าซาก หุนหันพลันแล่น มีความคิดแปลกแหวกแนว มีหัวริเริ่ม    ใครว่าอะไรว่าตามกัน เป็นคนชอบการปรับเปลี่ยนเลียนแบบ จึงมักเข้าถึงยุคสมัยทันโลก ชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริง ชื่นชอบคำชม ทั้งที่รู้ว่าเขายอ ซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวราหูในราศีกุมภ์

ราศีมีน   

ดาวพระเคราะห์พฤหัสบดีเป็นดาวประจำราศีมีน เกิดวันที่ 13มีนาคม-12เมษายน

พื้นฐานดวงที่ถูกควบคุมโดยดาวพฤหัสบดี(๕)

บุคคลในราศีมีน ธาตุน้ำ ดวงกำเนิดจะถูกควบคุมโดยดาวพฤหัสบดี  ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เจ้าการครองราศีมีนผู้นั้นจะได้รับกระแสพลังจากดาวพฤหัสบดี มีความเป็นตัวตนดั่งลิขิตของเทพแห่งดาวประจำราศี ธาตุแท้ตามพื้นชะตา บุคคลนั้นมีความคิดนึกเปลี่ยนแปลงง่าย ช่างคิดช่างฝัน อ่อนไหว เจ้าอารมณ์ มีคุณธรรม ตามใจผู้อื่น ไม่ค่อยทะเยอทะยาน หรือชิงดีชิงเด่นกับใคร สนใจเรื่องลี้ลับ ใจน้อย ขี้อาย พอใจในการคบหาสมาคม เข้าไหนเข้าได้ จริงใจ มีความเข้าใจและมีความรู้หลักการ แต่มักผลัดวันประกันพรุ่ง มีความคิดด้านปรัชญาและวิทยาการ

โรคภัย  บุคคลราศีนี้มักมีจุดอ่อนบริเวณเท้า มือ สะโพก โรคแพ้อากาศ โรคผื่นคัน โรคหืดหอบ ระบบย่อยอาหาร แผลต่างๆตามเยื่ออ่อน โรคเนื้องอก ริดสีดวงทหารหนัก โรคเบาหวาน

อาชีพที่เหมาะสมตามราศี     นักวรรรณคดี นักจิตรกรรม นักศิลปกรรม นักวาดรูป นักดนตรี นักร้อง นักกวีที่ปรึกษา นักออกแบบ กิจการห้องอาหาร กิจการเครื่องประดับ

ดาวพฤหัสบดีสะท้อนความเป็นบุคคลราศีมีน

บุคคลราศีนี้ มักกระวนกระวายขาดกำลังใจ และติดจะขี้สงสัย ไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจ มักรอโอกาส ทำการใดๆขาดการพิจารณารอบคอบ เพราะพระพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าการครองราศีมีนและได้รับกระแสจากดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นคู่มิตร จึงส่งผลให้เป็นคนซื่อสัตย์ มีไมตรีจิตที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้มีทุกข์ร้อน ไว้ใจและคล้อยตามผู้อื่นง่าย เชื่อโชคลางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักรัก และมีเสน่ห์ต่อคนต่างเพศ ซึ่งเป็นอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีในราศีมีน

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga